logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2010 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-10-04, Obwieszczenie o wydanej decyzji środ. dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji obuwia z wykorzystaniem rozpuszcz.org. w pomieszcz. usł.-gosp. Aresztu Śledczego w Opolu przy ul. Sądowej 2-4

» 2010-10-07, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-243/10 w sprawie ustalenia lok.inwest.celu publicz.- rozbudowa biblioteki

» 2010-10-07, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-280/10 ustalenie lok. inwest.celu publ.-zabudowa atrium na obiekt promorte i rozbudowa kaplicy , ul.Wodociągowa 4

» 2010-10-08, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie – jaz Wróblin” w Opolu.

» 2010-10-08, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-270/10 -ustalenie lok.inwest.celu publ. - dobudowa dźwigu osobowego do budynku psychiatrii, ul.Wodociągowa 4

» 2010-10-13, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

» 2010-10-13, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu

» 2010-10-22, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-280/10 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla zabudowy atrium na obiekt promonte wraz z rozbudową kaplicy szpitalnej , ul.Wodociągowa 4

» 2010-10-25, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-270/10 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicznego - dobudowa dźwigu osobowego do budynku szpitala , ul.Wodociągowa 4

» 2010-10-25, Obwieszczenie Prezydenta Miasta opola o toczacym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie ulicy Dalekiej w Opolu wraz z budow

» 2010-10-25, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie gazociagu w miejscowości Chmielowice oraz w Opolu

» 2010-10-25, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji obsługi sam. ciężarowych, dostawczych i osob.z zapleczem naprawczym oraz salonem przy ul. Oleskiej w Opolu

» 2010-10-27, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.DW.7331-243/10 o decyzji ustalającej lokaliz.inwest.celu publicz.- rozbudowa biblioteki Państ.Wyż.Szkoły Medycznej ul.Katowicka 68

» 2010-10-29, Obwieszczenie nr UAB.73530-892/10 o wszczęciu postęp. w sprawie wydania dec. o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej- rozbudowa ul.Cybisa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową

corner   corner