logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2010 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-11-05, Obwieszczenie nr UAB.IrM/DW.7331-288/10 o decyzji ustal.lok.inwest.celu publ.- rozbudowa sieci energetycznej ś/n ul.Obrońców Stalingradu 66

» 2010-11-08, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-300/10 - ustal.lokalizacji inwest. celu publicznego- budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul.Armii Krajowej

» 2010-11-15, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.WK.73530-858/10 -przebudowa instalacji osadu na oczyszczalni ścieków - ul.Wrocławska 60

» 2010-11-17, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa istniejącego zakładu produkcji betonu towarowego BERGER BETON Sp. z o.o. przy ulicy Budowlanych 7 w Opolu

» 2010-11-22, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.7331-315/10 -ustalenie lok.inwest.celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej-ul.Koszyka

» 2010-11-22, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-314/10 - ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz.dla budowy sieci gazu ś/c do bud. jednorodzinnego- ul.Olimpijska

» 2010-11-22, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-313/10 - ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazu ś/c do bud. jednorodzinnego - ul.Olimpijska

» 2010-11-22, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-312/10- ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej ś/c do bud. wielorodzinnego - Al.Przyjażni

» 2010-11-23, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-300/10 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy ekranów akustycznych w ciągu ul.Armii Krajowej nad linią PKP

» 2010-11-29, Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddz.na środ. przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytk.bud. przy ul. Oświęcimskiej 101i w kier. produkcji mieszaniny estrów kwasów karboksylowych

» 2010-11-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę myjni samoobsługowej przy ul. Wrocławskiej 45 w Opolu

» 2010-11-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku warsztatowego ze zbiornikiem w Opolu, ul. Zakładowa 2

corner   corner