logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ponowne ustalenie wyników wyboru do Rady Dzielnicy: Dzielnicy XIII Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:53:57
Frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Opola Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:47:40
Terminy pierwszych posiedzeń Rad Dzielnic Miasta Opola Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:37:49
Ponowne ustalenie wyników wyboru do Rady Dzielnicy: Dzielnicy II Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:28:56
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RAD DZIELNIC Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:14:12
Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r. Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:09:21
Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola Krzysztof Sobek 2024-07-15 14:04:40
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA o liczbie mandatów przypadających na jednostki urbanistyczne oraz o granicach okręgów głosowania w wyborach do rad dzielnic z dnia 16 września 2019 r. Krzysztof Sobek 2024-07-15 13:58:25
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Krzysztof Sobek 2024-07-15 13:52:32
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2019 r. Krzysztof Sobek 2024-07-15 11:55:15
Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś Krzysztof Sobek 2024-07-15 11:30:31
Uzupełniające - RD Zakrzów Krzysztof Sobek 2024-07-15 11:26:34
WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 2015 - PROTOKÓŁ Krzysztof Sobek 2024-07-15 11:18:06
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA Krzysztof Sobek 2024-07-15 10:54:06
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O OBWODACH GŁOSOWANIA Krzysztof Sobek 2024-07-15 10:49:47
OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC Krzysztof Sobek 2024-07-15 10:44:22
FORMULARZE Krzysztof Sobek 2024-07-15 10:04:23
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Sobek 2024-07-15 09:50:24
Formularze Krzysztof Sobek 2024-07-15 08:57:59
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Krzysztof Sobek 2024-07-15 08:16:56
2019 Krzysztof Sobek 2024-07-15 08:08:16
2017 Krzysztof Sobek 2024-07-15 07:58:53
2016 Krzysztof Sobek 2024-07-15 07:52:29
2015 Krzysztof Sobek 2024-07-15 07:43:39
OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC Krzysztof Sobek 2024-07-15 07:35:02
OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC Krzysztof Sobek 2024-07-12 10:10:43
w sprawie zarządzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu. Krzysztof Sobek 2024-07-12 09:11:56
2016 r. Jadwiga Kost 2023-02-27 09:35:19
0151 Marek Kulig 2022-11-21 11:11:18
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2022-10-03 12:42:53
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2022-10-03 12:34:36
Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola Jadwiga Kost 2022-08-12 08:05:41
Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej o półkę dyskową oraz dyski z dostawą przełączników światłowodowych oraz nowych serwerów Jadwiga Kost 2022-08-12 08:05:19
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u Jadwiga Kost 2022-08-12 08:05:14
Zakup komputerów i wizualizwerów dla szkół Jadwiga Kost 2022-08-12 08:05:09
Zakup i dostawa prenumeraty czasopism w formie papierowej dla Urzędu Miasta Opola w 2014 r. Jadwiga Kost 2022-08-12 08:04:53
Pilęgnacja i odnowa żywopłotów ...od września do grudnia 2013 Jadwiga Kost 2022-08-12 08:04:43
Utrzymanie, remonty i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola na lata 2014 - 2015 Jadwiga Kost 2022-08-12 08:04:38
zamówienie uzupełniające - utrzymanie i remont dróg Jadwiga Kost 2022-08-12 08:04:33
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowy drogi w ulicy Dunikowskiego, budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Dunikowskiego i w ulicy Rzecznej - do rzeki Czarnki, przebudowy sieci wodociągowej w ul. Jadwiga Kost 2022-08-12 08:02:44
Transport osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola Jadwiga Kost 2022-08-12 08:02:41
1) Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu. 2) Projekt budowlany i wykonawczy budowy sie Jadwiga Kost 2022-08-12 08:02:36
Przebudowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia usytuowanych na działkach 574/2 do 574/7 przy ul. Tarnopolskiej w Opolu Jadwiga Kost 2022-08-12 08:02:25
Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. ks. Stefana Baldego Jadwiga Kost 2022-08-12 08:02:01
Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:56
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:50
Przebudowa ul.Wiejskiej w Opolu - odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej w zakresie przebudowy odcinka od km. 0+000 do km. 0+405 Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:45
Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:16
Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu w części: dostawa i montaż mebli. Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:13
Dostawa odczynników i drobnego sprzętu medycznego. Jadwiga Kost 2022-08-12 08:01:05
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach należących do Urzędu Miasta Opola Jadwiga Kost 2022-08-12 08:00:39
Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ulicy Partyzanckiej - etap II. Jadwiga Kost 2022-08-12 08:00:25
Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Masłowskiego, Cybisa, Makuszyńskiego, Karłowicza, Wiktora, Biegasa, Boya - Żeleńskiego i Modrzejewskiej w Opolu Grudzicach z Jadwiga Kost 2022-08-12 08:00:17
Eksploatacja rowów komunalnych - ochrona przed powodzią Jadwiga Kost 2022-08-12 08:00:10
Wykonanie czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach podczyszczających wody deszczowe oraz odbór, transport i utylizację odpadów pochodzących z tych urządzeń dwa razy w 2008r Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:56
Przebudowa Placu Daszyńskiego Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:50
Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej w zakresie: budowa dróg wraz z oświetleniem - zadanie I Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:31
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 8 712 600 PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku p Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 278 000 PLN z przeznaczeniem na wspólfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:11
Dostawa szczepionek do szczepień profilaktycznych dla SP ZOZ :Śródmieście" w Opolu. Jadwiga Kost 2022-08-12 07:59:01
Posadowienie rzeźb - posągów marmurowych Pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźby Opole 2006 wraz z podświetleniem Jadwiga Kost 2022-08-12 07:58:32
Transport osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola Jadwiga Kost 2022-08-12 07:58:24
Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul. Żwirowa, Al. Przyjaźni, ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. Jadwiga Kost 2022-08-12 07:58:06
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowy drogi w ulicy Dunikowskiego, budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Dunikowskiego i w ulicy Rzecznej - do rzeki Czarnki, przebudowy sieci wodociągowej w ul. Jadwiga Kost 2022-08-12 07:57:54
Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu Jadwiga Kost 2022-08-12 07:56:24
Petycje Marek Kulig 2022-05-31 13:17:49
Analiza skarg i wniosków Marek Kulig 2022-05-31 13:13:26
Referendum Marek Kulig 2022-05-31 13:08:54
Okręgi Wyborcze, obwody głosowania Marek Kulig 2022-05-31 13:07:17
Prezydent RP Marek Kulig 2022-05-31 13:06:17
Parlament Europejski Marek Kulig 2022-05-31 13:06:16
Samorząd terytorialny Marek Kulig 2022-05-31 13:06:15
Sejm i Senat RP Marek Kulig 2022-05-31 13:04:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marek Kulig 2022-05-31 12:57:14
Wyniki Końcowe Rekrutacji 2022 Marek Kulig 2022-05-31 12:54:55
DRUKI DO POBRANIA Marek Kulig 2022-05-31 12:54:39
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021 r. Marek Kulig 2022-05-31 12:54:38
REGULAMIN NABORU Marek Kulig 2022-05-31 12:53:18
WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2021 Marek Kulig 2022-05-31 12:52:01
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022 r. Marek Kulig 2022-05-31 12:48:20
Oceny jednostek miejskich za 2010r. Marek Kulig 2022-05-31 12:37:00
Oceny jednostek miejskich za 2008r. Marek Kulig 2022-05-31 12:36:55
Oceny jednostek miejskich za 2011r. Marek Kulig 2022-05-31 12:36:53
Oceny jednostek miejskich za 2009r. Marek Kulig 2022-05-31 12:36:53
Zapytania ofertowe Marek Kulig 2022-05-30 11:00:42
Dialog techniczny Marek Kulig 2022-05-30 10:59:43
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Marek Kulig 2022-05-30 10:03:23
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola Marek Kulig 2022-05-30 08:25:44
Miejski Rzecznik Konsumentów Marek Kulig 2022-05-27 13:47:22
Rejestr instytucji kultury Marek Kulig 2022-05-27 11:16:54
Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej Marek Kulig 2022-05-27 11:10:04
Informacje, ogłoszenia, przetargi Marek Kulig 2022-05-27 08:19:49
Ogłoszenie Marek Kulig 2022-05-27 08:18:20
Informacja Marek Kulig 2022-05-27 08:15:30
Informacja Marek Kulig 2022-05-27 08:15:30
Informacja Marek Kulig 2022-05-27 08:12:52
Informacja Marek Kulig 2022-05-27 08:12:51
Wykaz Dziennych Opiekunów Marek Kulig 2022-05-26 15:37:38
Transport publiczny Marek Kulig 2022-05-26 13:25:40
2014 Marek Kulig 2022-05-26 10:43:55
2015 Marek Kulig 2022-05-26 10:43:26
2016 Marek Kulig 2022-05-26 10:43:26
2013 Marek Kulig 2022-05-26 10:42:04
2012 Marek Kulig 2022-05-26 10:42:04
2011 Marek Kulig 2022-05-26 10:36:42
2010 Marek Kulig 2022-05-26 10:36:37
2009 Marek Kulig 2022-05-26 10:36:15
Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku Marek Kulig 2022-05-26 10:35:04
Podatki i opłaty lokalne w 2007 roku Marek Kulig 2022-05-26 10:31:02
Podatki i opłaty lokalne w 2006 roku Marek Kulig 2022-05-26 10:29:00
Podatki i opłaty lokalne w 2005 roku Marek Kulig 2022-05-26 10:27:31
Podatki i opłaty lokalne w 2004 roku Marek Kulig 2022-05-26 10:24:14
Otwarty konkurs ofert - Centrum Aktywizacji Społecznej Jadwiga Kost 2022-05-25 13:09:22
Otwarty konkurs ofert - Centrum Aktywizacji Społecznej Jadwiga Kost 2022-05-25 13:00:21
Plany postępowań zamówień publicznych Marek Kulig 2022-05-25 12:38:51
Wybory Ławników Marek Kulig 2022-05-25 08:56:47
Dostęp do Informacji Publicznej Marek Kulig 2022-05-25 08:01:30
Zawiadomienia Marek Kulig 2022-05-25 07:52:49
Wydział Inwestycji Miejskich Marek Kulig 2022-05-25 07:28:30
Konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola" Marek Kulig 2022-05-23 15:48:02
Konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Marek Kulig 2022-05-23 15:47:58
Konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Marek Kulig 2022-05-23 15:46:24
Konkursy 2017 Marek Kulig 2022-05-23 15:37:47
Konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola" Marek Kulig 2022-05-23 15:02:45
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Marek Kulig 2022-05-23 14:59:05
Konkursy 2019 Marek Kulig 2022-05-23 14:57:45
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi" Marek Kulig 2022-05-23 14:57:45
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Marek Kulig 2022-05-23 14:57:44
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy Marek Kulig 2022-05-23 14:55:04
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Marek Kulig 2022-05-23 14:53:47
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”. Marek Kulig 2022-05-23 14:48:17
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Marek Kulig 2022-05-23 14:43:51
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Marek Kulig 2022-05-23 12:08:34
Urząd Stanu Cywilnego Marek Kulig 2022-05-23 10:35:08
Marek Kulig 2022-05-23 10:20:04
Redakcja Biuletynu Marek Kulig 2022-05-23 09:57:12
Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji Marek Kulig 2022-05-23 09:49:49
Prawo wodne Marek Kulig 2022-05-23 09:44:37
Budżet Obywatelski 2020 Marek Kulig 2022-05-23 08:15:29
Inicjatywa Lokalna 2021 - rozstrzygnięcie wniosków Marek Kulig 2022-05-23 07:59:50
Konsultacje społeczne 2021 Marek Kulig 2022-05-20 14:16:12
Budżet Obywatelski 2021 Marek Kulig 2022-05-20 14:14:51
Inicjatywa Lokalna na 2020 rok – rozstrzygnięcie wniosków Marek Kulig 2022-05-20 14:13:30
Sprawozdawczość Inicjatywy Lokalnej Marek Kulig 2022-05-20 14:13:30
Budżet Obywatelski 2019 Marek Kulig 2022-05-20 14:13:30
Konsultacje Społeczne 2020 Marek Kulig 2022-05-20 14:12:14
Konsultacje społeczne 2019 Marek Kulig 2022-05-20 14:06:01
2015 Marek Kulig 2022-05-20 13:56:44
2016 Marek Kulig 2022-05-20 13:55:44
nabór kandydatów do komisji konursowych na 2022 r. Marek Kulig 2022-05-20 13:52:38
Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r. Marek Kulig 2022-05-20 13:52:30
Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r. Marek Kulig 2022-05-20 13:52:29
Nabór kandydatów do komisji konkursowych na 2021 Marek Kulig 2022-05-20 13:52:27
2014 Marek Kulig 2022-05-20 13:49:57
2018 Marek Kulig 2022-05-20 13:45:38
2020 Marek Kulig 2022-05-20 13:45:38
2019 Marek Kulig 2022-05-20 13:45:37
2022 Marek Kulig 2022-05-20 13:45:37
2017 Marek Kulig 2022-05-20 13:44:20
2020 Marek Kulig 2022-05-20 13:35:30
2018 Marek Kulig 2022-05-20 13:34:24
2019 Marek Kulig 2022-05-20 13:34:23
2017 Marek Kulig 2022-05-20 13:30:35
2016 Marek Kulig 2022-05-20 13:28:34
2015 Marek Kulig 2022-05-20 13:27:05
2014 Marek Kulig 2022-05-20 13:25:30
Rewitalizacja Marek Kulig 2022-05-20 13:05:17
Aktualności Marek Kulig 2022-05-20 13:03:40
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Marek Kulig 2022-05-20 13:02:04
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Marek Kulig 2022-05-20 12:59:54
Ochrona krajobrazu Marek Kulig 2022-05-20 12:58:25
Lokalne standardy urbanistyczne Marek Kulig 2022-05-20 12:56:51
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Marek Kulig 2022-05-20 12:45:54
Marek Kulig 2022-05-20 12:44:10
Oferta pozakonkursowa pn. „Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola” Marek Kulig 2022-04-28 16:25:36
Oferta pozakonkursowa pn. „Lodówka społeczna w Opolu” Marek Kulig 2022-04-28 16:24:19
Oferta pozakonkursowa pn. "CzAS na przygody Świętego Mikołaja” Marek Kulig 2022-04-28 16:21:08
Oferta pozakonkursowa pn. „Świątecznie z Opolskimi Dziouchami” Marek Kulig 2022-04-28 16:18:13
Oferta pozakonkursowa pn. "CzAS dla seniora – dbamy o zdrowie"" Marek Kulig 2022-04-28 16:16:47
Oferta pozakonkursowa: Asystent osobisty OzN w Opolu 2 Marek Kulig 2022-04-28 16:13:44
Oferta pozakonkursowa pn. "Asystent osobisty OzN w Opolu" Marek Kulig 2022-04-28 16:12:05
Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Marek Kulig 2022-04-28 16:10:28
Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Marek Kulig 2022-04-28 16:08:50
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Marek Kulig 2022-04-28 16:07:31
Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej Marek Kulig 2022-04-28 16:06:10
Konkurs - MOPR - „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Marek Kulig 2022-04-28 16:04:32
Wyniki konkursu z zakresu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Marek Kulig 2022-04-28 16:02:51
Konkurs z z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Marek Kulig 2022-04-28 16:01:04
Wyniki konkursu z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Program „Opieka Wytchnieniowa” Marek Kulig 2022-04-28 15:59:43
Konkurs z zakresu z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Program „Opieka Wytchnieniowa” Marek Kulig 2022-04-28 15:58:20
Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Marek Kulig 2022-04-28 15:56:59
Wyniki konkursu - Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji Marek Kulig 2022-04-28 15:53:49
Wyniki Konkurs - Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych Marek Kulig 2022-04-28 15:49:32
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych) Marek Kulig 2022-04-28 15:47:52
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka wytchnieniowa Marek Kulig 2022-04-28 15:45:23
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Marek Kulig 2022-04-28 15:34:12
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Marek Kulig 2022-04-28 15:32:18
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Marek Kulig 2022-04-28 15:30:52
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Marek Kulig 2022-04-28 15:22:24
Oferta pozakonkursowa „Wsparcie działalności Łaźni dla osób bezdomnych”. Marek Kulig 2022-04-28 15:20:50
Konkurs na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej Marek Kulig 2022-04-28 15:18:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi Marek Kulig 2022-04-28 15:10:25
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Marek Kulig 2022-04-28 15:07:27
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej Marek Kulig 2022-04-28 15:00:42
Ochrona danych osobowych Marek Kulig 2022-04-26 07:01:34
Prezydent Miasta Marek Kulig 2022-04-21 11:43:45
Spis telefonów Urzędu Miasta Marek Kulig 2022-04-21 11:39:27
Godziny urzędowania Marek Kulig 2022-04-21 11:37:56
Regulamin Organizacyjny Marek Kulig 2022-04-21 11:36:53
Marek Kulig 2022-04-21 11:36:52
ARCHIWUM NABORÓW MJO Marek Kulig 2022-04-20 13:42:02
Ogłoszenie o naborze Marek Kulig 2022-04-20 13:39:50
DRUKI DO POBRANIA Marek Kulig 2022-04-20 13:39:40
REKRUTACJE 2019 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:35:21
REKRUTACJE 2011 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:35:13
REKRUTACJE 2015 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:32:24
REKRUTACJE 2016 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:32:24
REKRUTACJE 2020 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:32:15
REKRUTACJE 2017 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:32:13
REKRUTACJE 2009 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:31:15
REKRUTACJE 2012 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:31:15
REKRUTACJE 2014 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:31:15
REKRUTACJE 2005 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:30:07
REKRUTACJE 2008 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:18:00
REKRUTACJE 2007 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:17:41
REKRUTACJE 2018 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:17:36
REKRUTACJE 2010 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:17:30
REKRUTACJE 2013 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:16:08
REKRUTACJE 2006 R. Marek Kulig 2022-04-20 13:14:47
Obowiązek informacyjny Marek Kulig 2022-04-20 13:06:02
Przedmiot działalności Marek Kulig 2022-04-20 12:55:14
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie Marek Kulig 2022-04-20 12:50:19
Statut Miasta Opola Marek Kulig 2022-04-20 12:48:30
Uchwały Marek Kulig 2022-04-20 12:45:56
Otwarty konkurs ofert - Centrum Aktywizacji Społecznej Jadwiga Kost 2022-03-18 13:31:25
z dnia 1 marca 2006 r. Jadwiga Kost 2022-03-08 14:41:11
z dnia 1 marca 2006 r. Jadwiga Kost 2022-03-08 14:39:16
2021 r. Jadwiga Kost 2022-03-08 14:22:17
120.1 Marek Kulig 2022-02-14 10:31:09
0152 Marek Kulig 2022-02-14 10:28:47
0151 Marek Kulig 2022-02-14 10:25:24
0050 Marek Kulig 2022-02-14 10:19:30
0050 Marek Kulig 2022-02-14 10:03:16
120.1 Marek Kulig 2022-02-08 09:32:33
120.1 Marek Kulig 2022-02-08 09:26:58
0152 Marek Kulig 2022-02-08 08:55:31
0151 Marek Kulig 2022-02-07 11:52:17
0050 Marek Kulig 2022-02-07 11:46:39
0050 Marek Kulig 2022-02-07 11:43:00
0050 Marek Kulig 2022-02-07 11:40:14
0050 Marek Kulig 2022-02-07 11:32:45
Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii) Jadwiga Kost 2022-02-04 09:19:49
konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2022 Jadwiga Kost 2022-02-04 09:15:13
konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2022 Jadwiga Kost 2022-02-04 09:02:22
Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii) Jadwiga Kost 2022-02-03 14:56:43
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) Jadwiga Kost 2022-02-01 15:27:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2022-01-31 15:37:40
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2022-01-31 15:27:39
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie dwutygodnika - Czas na Opole Beata Katra 2022-01-31 15:04:49
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2022-01-31 09:32:06
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2022-01-31 09:08:57
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2022-01-31 08:56:49
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2022-01-31 08:53:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-31 08:40:48
2022 Artur Szatyński 2022-01-28 23:54:41
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2022-01-28 12:07:37
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2022-01-28 12:01:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-28 11:59:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-28 11:49:28
2022 Damian Uchmanowicz 2022-01-28 11:44:48
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2022 Marta Marcjasz 2022-01-28 08:47:53
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2022-01-27 19:07:19
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-27 15:29:00
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-27 15:15:03
2022 Artur Szatyński 2022-01-27 14:55:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 14:30:17
2022 Artur Szatyński 2022-01-27 14:20:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 14:19:07
L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r. Aleksandra Lukosz 2022-01-27 14:18:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 14:06:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 13:52:28
2022 Artur Szatyński 2022-01-27 11:10:21
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie czasopisma - Czas na Opole Beata Katra 2022-01-27 10:30:23
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-27 10:01:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 09:37:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 09:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-27 08:29:10
Konkursy 2021 Agnieszka Malinowska 2022-01-27 08:25:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-26 14:28:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-26 14:24:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-26 14:12:45
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie informatora wydawanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Teresa Muc 2022-01-26 13:24:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-26 11:57:20
2022 Piotr Pogoda 2022-01-26 11:48:59
2022 Piotr Pogoda 2022-01-26 11:41:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-26 11:22:00
2022 Piotr Pogoda 2022-01-26 09:47:31
2022 Damian Uchmanowicz 2022-01-25 19:30:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.48.2021.AD w sprawie wydania inwestycji celu publicznego Amadeusz Duchnik 2022-01-25 14:39:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.48.2021.AD w sprawie wydania inwestycji celu publicznego Amadeusz Duchnik 2022-01-25 14:38:28
2015 r. Grzegorz Filipkowski 2022-01-25 13:04:29
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie placu zabaw na podwórku między ul. Drzymały i Telesfora Beata Katra 2022-01-25 07:56:07
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie (w trybie autokontroli) wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. e Beata Śliwińska 2022-01-24 15:48:32
2022 Damian Uchmanowicz 2022-01-24 15:35:15
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie (w trybie autokontroli) wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. e Beata Śliwińska 2022-01-24 15:33:11
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Jadwiga Kost 2022-01-24 15:24:11
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. ewid. nr 1303, 1317, 1318, 1319) Beata Śliwińska 2022-01-24 14:57:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 14:17:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 14:03:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 13:40:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 12:58:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 12:39:51
Postanowienie dot. sprostowania decyzji UAB.6733.44.2021.PS - budowa sieci gazowej ś/c 160 PE przy ul. Wrocławskiej Paulina Słabosz 2022-01-24 12:35:36
Postanowienie dot. sprostowania decyzji UAB.6733.44.2021.PS - budowa sieci gazowej ś/c 160 PE przy ul. Wrocławskiej Paulina Słabosz 2022-01-24 12:34:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-24 12:26:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-24 10:19:37
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-24 09:55:16
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”, Magdalena Chabraszewska 2022-01-24 09:27:42
Podanie do publ wiad. info o wydanej DŚ_„Zabudowa kabiny lakierniczo-suszarniczej wraz z pracami towarzyszącymi w hali nr 5 Zakładu Produkcyjnego nr 4 w Opolu”;inwestor FAMET Spółka Akcyjna, Kędzierzy Magdalena Chabraszewska 2022-01-24 09:04:33
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2022 Beata Baraniewicz 2022-01-24 09:01:12
Zawiadomienie o naborze w 2022 r. wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola Marcin Węgrzyn 2022-01-21 13:52:03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mia Marcin Węgrzyn 2022-01-21 13:51:02
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu Czyste Powietrze – oddech dla Opola” Marcin Węgrzyn 2022-01-21 13:50:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2022-01-21 13:34:56
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2022-01-21 13:03:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-21 12:43:27
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2022-01-21 12:30:25
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2022-01-21 11:35:27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIEMIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU Katarzyna Piasecka 2022-01-21 09:45:13
2019 Marcin Lontkowski 2022-01-21 09:12:45
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. Paweł Sadło 2022-01-21 09:10:24
2020 - czerwiec Marcin Lontkowski 2022-01-21 09:06:06
2020 - maj Marcin Lontkowski 2022-01-21 09:03:29
składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami Marcin Lontkowski 2022-01-21 08:25:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-21 08:16:05
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2022 Magdalena Ciszewska 2022-01-21 07:20:40
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-20 15:51:27
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2022-01-20 15:48:30
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2022-01-20 15:30:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 14:31:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:49:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:38:22
zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Opolu Marcin Lontkowski 2022-01-20 13:35:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:35:06
KOMUNIKAT DOT. UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW Marcin Lontkowski 2022-01-20 13:31:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:28:59
Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów posł Marcin Lontkowski 2022-01-20 13:27:29
wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW Marcin Lontkowski 2022-01-20 13:25:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:20:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:15:50
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-20 13:14:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 13:11:47
WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH I ICH SIEDZIB W MIEŚCIE OPOLU Marcin Lontkowski 2022-01-20 11:50:46
ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-20 11:47:29
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Aneta Wójcik 2022-01-20 11:46:58
Obwodowe komisje wyborcze - składy Marcin Lontkowski 2022-01-20 11:43:59
Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 r. Marcin Lontkowski 2022-01-20 11:32:40
Warunki udziału w głosowaniu oraz informacja o ważności głosu Marcin Lontkowski 2022-01-20 11:10:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-20 11:02:09
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-20 10:50:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-20 10:47:56
Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki Marcin Lontkowski 2022-01-20 10:43:21
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-20 10:28:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-20 10:22:38
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-20 10:09:54
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla mia Marcin Węgrzyn 2022-01-20 09:59:59
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-20 09:50:07
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Aneta Wójcik 2022-01-20 09:42:27
Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń Marcin Lontkowski 2022-01-20 08:39:49
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Aneta Wójcik 2022-01-20 08:00:57
zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu do wnoszenia uwag do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowi Małgorzata Knap 2022-01-19 16:06:26
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-19 15:21:10
2019 Marcin Lontkowski 2022-01-19 14:14:29
komitety wyborcze, kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego Marcin Lontkowski 2022-01-19 13:50:07
Obwieszczenia wyborcze - kalendarz wyborczy, okręgi oraz obwody wyborcze Marcin Lontkowski 2022-01-19 13:36:27
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-19 13:06:47
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Marcin Lontkowski 2022-01-19 13:02:56
URZĘDNIK WYBORCZY Marcin Lontkowski 2022-01-19 12:55:22
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-19 12:39:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 12:05:57
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-19 11:52:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 11:48:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 11:39:59
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-19 11:06:29
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-19 10:32:14
Ogłoszenia i komunikaty Marcin Lontkowski 2022-01-19 10:26:04
Głosowanie korespondencyjne Marcin Lontkowski 2022-01-19 10:13:14
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-19 09:40:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 08:39:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 08:11:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-19 07:56:08
2022 Damian Uchmanowicz 2022-01-18 20:50:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 14:35:31
Obwodowe Komisje Wyborcze Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:30:30
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:22:47
Urzędnik Wyborczy Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:16:55
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:12:56
Obwodowe Komisje Wyborcze Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:10:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 14:08:13
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:07:56
Urzędnik Wyborczy Marcin Lontkowski 2022-01-18 14:02:50
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:59:13
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:56:43
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:54:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 13:53:42
Wizualizacja wyborów - PKW Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:52:02
INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R. Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:50:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 13:49:06
PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R. Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:48:19
INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:45:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 13:43:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 13:25:17
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:23:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-18 13:23:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 13:19:23
OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:13:21
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU Marcin Lontkowski 2022-01-18 13:00:40
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-18 12:58:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-18 12:49:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-18 12:40:15
Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP Marcin Lontkowski 2022-01-18 12:38:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 12:33:14
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Aneta Wójcik 2022-01-18 12:29:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 12:15:25
Dopisywanie do rejestru wyborców Marcin Lontkowski 2022-01-18 11:26:42
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2022-01-18 11:22:59
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Marcin Lontkowski 2022-01-18 11:21:07
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 11:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 11:04:31
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marcin Lontkowski 2022-01-18 10:51:43
INFORMACJE DLA WYBORCÓW Marcin Lontkowski 2022-01-18 10:35:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 10:12:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 09:51:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 09:36:50
miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-18 08:59:23
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA Marcin Lontkowski 2022-01-18 08:55:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 08:52:24
ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY Marcin Lontkowski 2022-01-18 08:50:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 08:36:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 08:14:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 07:57:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 07:49:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 07:46:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-18 07:45:36
2022 Artur Szatyński 2022-01-17 16:08:39
2022 Artur Szatyński 2022-01-17 16:00:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 15:19:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 15:12:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 15:06:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 14:52:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 14:49:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 14:36:04
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:30:04
INFORMACJA O KANDYDATACH Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:21:17
MULTIMEDIA - INFORMACJE PKW Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:18:06
Termin i technika głosowania Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:13:13
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:09:28
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Marcin Lontkowski 2022-01-17 14:03:33
OBWODY GŁOSOWANIA - OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-17 13:59:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Mateusz Jahn 2022-01-17 13:59:18
Wykaz komitetów wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-17 13:43:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 13:40:56
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2022-01-17 13:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 13:25:10
Wzory dokumentów Marcin Lontkowski 2022-01-17 13:12:41
INFORMACJE DLA WYBORCÓW Marcin Lontkowski 2022-01-17 13:10:10
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA Marcin Lontkowski 2022-01-17 13:06:56
miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-17 12:57:57
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 12:53:52
Obwodowe Komisje Wyborcze Marcin Lontkowski 2022-01-17 12:52:40
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Marcin Lontkowski 2022-01-17 12:49:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 12:19:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 11:51:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 11:38:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 11:18:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 10:44:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 10:20:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 10:03:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 09:55:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-17 09:41:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Mateusz Jahn 2022-01-17 09:26:19
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Mateusz Jahn 2022-01-17 09:19:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Mateusz Jahn 2022-01-17 09:06:48
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2022-01-17 09:02:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Mateusz Jahn 2022-01-17 09:01:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-17 08:17:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Mateusz Jahn 2022-01-17 08:11:35
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-16 21:46:46
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-14 16:45:33
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-14 16:26:43
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-14 15:28:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-14 15:06:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:52:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:48:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:44:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:40:32
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Mateusz Jahn 2022-01-14 13:35:43
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:30:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 13:19:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 13:12:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:04:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 13:00:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 12:54:13
Rok 2021 Joanna Kaleta 2022-01-14 12:45:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Mateusz Jahn 2022-01-14 12:43:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 12:41:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 12:30:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 12:14:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-14 12:11:01
Zapytanie radnego Dariusza Chwista w sprawie zieleni na Wyspie Bolko Teresa Muc 2022-01-14 12:06:22
Interpelacja radnego Dariusza Chwista w sprawie poszerzenia terenu opolksiego ZOO Teresa Muc 2022-01-14 11:58:26
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Magdalena Langer 2022-01-14 11:54:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 11:39:08
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych Agnieszka Malinowska 2022-01-14 11:19:02
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-14 11:05:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Marta Stelmach-Orzechowska 2022-01-14 10:52:24
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-14 10:46:21
Urzędnik Wyborczy Marcin Lontkowski 2022-01-14 10:02:38
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-14 09:01:31
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2022-01-14 08:23:38
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2022-01-13 15:07:17
Opinia RIO - deficyt Magdalena Buksa-Mendel 2022-01-13 14:41:14
2022 Artur Szatyński 2022-01-13 14:31:20
Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:28:28
Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:25:49
Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:23:07
Opinia RIO - kwota długu na lata 2022 - 2040 Magdalena Buksa-Mendel 2022-01-13 14:22:25
Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:20:31
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:09:59
INFORMACJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:07:50
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Marcin Lontkowski 2022-01-13 14:04:43
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:48:08
OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:45:43
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:42:09
DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:40:04
UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:38:26
Wizualizacja wyborów samorządowych Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:31:23
XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2022-01-13 13:17:49
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:15:17
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:10:48
2022 Artur Szatyński 2022-01-13 13:10:20
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Marcin Lontkowski 2022-01-13 13:03:24
Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki Marcin Lontkowski 2022-01-13 12:52:04
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-13 12:21:17
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola Marcin Lontkowski 2022-01-13 12:16:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-13 12:05:33
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-13 11:57:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-13 11:49:30
INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-13 11:48:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2022-01-13 11:44:48
Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:27:09
Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:25:37
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:23:33
Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:20:37
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:16:23
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:14:31
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:12:04
OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:09:33
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:07:41
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola Marcin Lontkowski 2022-01-13 09:02:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-13 08:53:08
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-13 08:48:56
Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” Sylwia Orlik 2022-01-13 07:02:57
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2022 Marta Marcjasz 2022-01-12 14:55:16
L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r. Aleksandra Lukosz 2022-01-12 14:38:43
Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:29:08
INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:26:11
Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:23:10
Komisarz i urzędnicy wyborczy Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:19:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-12 14:13:56
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:10:25
Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów Marcin Lontkowski 2022-01-12 14:08:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska przy ul. Przylesie 1-9, 11 w Opolu Marzena Kasprzak 2022-01-12 14:06:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-12 14:04:49
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-12 13:27:55
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-12 13:23:57
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-12 12:59:11
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-12 11:56:48
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-12 11:49:35
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2022-01-12 10:51:26
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2022-01-12 10:44:59
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Szopki bożonarodzeniowej na Rynku w Opolu Teresa Muc 2022-01-12 10:38:42
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 16:02:19
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 15:59:31
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 15:55:32
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 15:52:06
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 14:17:01
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 13:59:39
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 13:42:15
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Aneta Wójcik 2022-01-11 13:31:18
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Aneta Wójcik 2022-01-11 13:22:27
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 13:20:53
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Aneta Wójcik 2022-01-11 13:17:09
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 12:56:57
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Beata Śliwińska 2022-01-11 12:51:39
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2022-01-11 11:44:33
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2022-01-11 11:34:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2022-01-11 11:07:13
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie placu zabaw na podwórku między ul. Drzymały i Telesfora Teresa Muc 2022-01-11 09:54:17
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu Czyste Powietrze – oddech dla Opola” Marcin Węgrzyn 2022-01-10 14:28:57
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu Czyste Powietrze – oddech dla Opola” na zadania zaplanowane do r Marcin Węgrzyn 2022-01-10 14:23:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-10 14:05:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-10 13:50:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-10 13:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Krzysztof Bucher 2022-01-10 13:01:18
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Krzysztof Bucher 2022-01-10 12:42:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Krzysztof Bucher 2022-01-10 12:08:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2022-01-10 11:44:35
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-10 11:30:12
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-10 11:23:25
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-10 10:41:54
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2022-01-07 14:52:26
2022 Artur Szatyński 2022-01-07 11:23:00
Dezycja ULICP dla budowy sieci gazu przy ul. Wrocławskiej UAB.6733.44.2021.PS Paulina Słabosz 2022-01-05 14:36:58
Dezycja ULICP dla budowy sieci gazu przy ul. Wrocławskiej UAB.6733.44.2021.PS Paulina Słabosz 2022-01-05 14:36:14
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Aneta Wójcik 2022-01-05 14:22:41
2022 Bartłomiej Jaworek 2022-01-05 09:55:13
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r. Marcin Lontkowski 2022-01-05 09:13:41
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021 r. Marcin Lontkowski 2022-01-05 09:07:51
Wydział Podatków i Opłat Lokalowych Joanna Parobecka 2022-01-04 15:59:53
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2022-01-04 15:02:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2022-01-04 15:00:02
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2022-01-04 14:41:14
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2022-01-04 14:18:11
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r. Marcin Lontkowski 2022-01-04 13:51:04
AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r. Marcin Lontkowski 2022-01-04 13:48:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2022-01-04 13:37:52
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r. Marcin Lontkowski 2022-01-04 12:54:41
AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r. Marcin Lontkowski 2022-01-04 12:53:02
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-04 11:01:00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-04 10:43:48
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2022-01-04 10:41:28
2022 Damian Uchmanowicz 2022-01-04 10:20:13
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2022-01-04 08:08:42
Zawiadomienie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Krzysztof Biliński 2022-01-03 14:53:57
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 14:25:49
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 14:19:28
2022 Artur Szatyński 2022-01-03 13:11:35
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola Justyna Lech 2022-01-03 12:58:48
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 12:47:57
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 12:19:58
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 11:28:54
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 11:16:16
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 11:06:00
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2022-01-03 10:25:19
2022 Artur Szatyński 2022-01-03 09:02:25
Podatek rolny Piotr Peer 2022-01-03 07:46:55
2022 Piotr Pogoda 2022-01-02 23:11:02
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-12-31 13:24:17
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-12-31 13:19:43
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-12-31 13:15:12
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Marta Bastek 2021-12-30 14:18:07
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Krzysztof Biliński 2021-12-30 14:16:10
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Krzysztof Biliński 2021-12-30 14:15:09
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Krzysztof Biliński 2021-12-30 14:12:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-30 13:11:13
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2021-12-30 07:17:04
XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-29 13:48:44
Zespół Placówek Oświatowych Aneta Wójcik 2021-12-29 12:24:38
Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek” Sylwia Orlik 2021-12-29 12:13:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-29 11:25:12
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-12-29 09:53:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-12-29 09:46:11
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-12-29 09:39:04
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-12-29 09:01:00
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-12-29 08:46:36
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-12-28 12:11:49
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-12-28 12:10:11
Dotacje jednoroczne 2022 Beata Baraniewicz 2021-12-28 10:36:48
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-12-28 10:25:15
WYDZIAŁ INFORMATYKI Magdalena Chudzicka-Główka 2021-12-28 09:15:31
WYDZIAŁ INFORMATYKI Magdalena Chudzicka-Główka 2021-12-28 09:10:32
Wydział Zarządzania Kryzysowego Joanna Parobecka 2021-12-28 08:43:29
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W OPOLU W REJONIE UL. KRZANOWICKIEJ Joanna Kubacka 2021-12-28 08:42:23
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GR. POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻYTOMIERSKIEJ (DZ. NR 1068/7 I 1069/7, KM 17, OBR. GOSŁAWICE) Joanna Kubacka 2021-12-28 08:41:28
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 08:36:36
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 08:28:19
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 08:26:01
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 08:23:23
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 07:59:41
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-12-28 07:52:02
Wydział Zarzadzania Kryzysowego Joanna Parobecka 2021-12-28 07:38:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-28 07:21:51
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-28 07:17:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-27 14:53:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-12-27 13:42:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-12-27 13:08:53
2022 Jadwiga Kost 2021-12-27 10:32:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-27 10:31:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-27 10:21:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Joanna Kubacka 2021-12-27 09:33:00
XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-27 09:13:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-27 07:49:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-27 07:37:51
2021 Piotr Pogoda 2021-12-24 09:13:25
2021 Artur Szatyński 2021-12-23 17:25:53
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-12-23 14:49:32
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-12-23 13:44:33
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-12-23 13:39:52
Dotacje jednoroczne 2022 Beata Baraniewicz 2021-12-23 12:48:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-12-23 12:37:00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-12-23 11:50:11
2021 Artur Szatyński 2021-12-23 10:58:37
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-23 10:52:38
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-23 10:44:17
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-23 10:22:19
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Prowadzenie w latach 2022 - 2024 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agnieszka Malinowska 2021-12-23 10:13:02
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Agnieszka Malinowska 2021-12-23 10:05:33
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-23 09:52:08
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-23 09:44:29
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów Teresa Muc 2021-12-23 09:41:50
2021 Damian Uchmanowicz 2021-12-23 02:07:48
2021 Damian Uchmanowicz 2021-12-23 01:16:07
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-12-22 11:11:48
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-12-22 10:28:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-21 15:37:55
2022 Marta Marcjasz 2021-12-21 15:19:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-21 14:13:43
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-12-21 12:33:22
Godziny urzędowania Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-12-21 12:31:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-21 10:21:05
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-21 09:16:01
2021 Damian Uchmanowicz 2021-12-21 08:11:48
2021 Artur Szatyński 2021-12-21 07:04:54
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2021-12-20 14:52:40
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Joanna Kubacka 2021-12-20 14:47:11
2022r. Marcin Lontkowski 2021-12-20 14:27:20
2021r. Marcin Lontkowski 2021-12-20 11:59:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-20 11:26:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-20 11:21:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-20 11:17:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-20 10:25:41
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-20 10:23:26
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-12-20 09:55:42
Formularz planu finansowego na 2022 r. wraz z instrukcją. Magdalena Buksa-Mendel 2021-12-20 09:36:33
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2021-12-20 08:16:38
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Adriana Kotarska 2021-12-20 08:16:01
Porozumienie międzygminne z Gminą Prószków w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2019 rok Adriana Kotarska 2021-12-20 08:14:45
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-12-18 20:35:24
2021 Damian Uchmanowicz 2021-12-18 00:10:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 14:18:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 14:12:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 14:05:46
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-12-17 13:39:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 13:35:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 13:00:00
Aktualności Magdalena Langer 2021-12-17 12:44:24
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Migdałowej Teresa Muc 2021-12-17 12:39:22
Aktualności Magdalena Langer 2021-12-17 11:17:21
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-12-17 10:58:23
XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-17 10:26:52
XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-17 09:54:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 09:16:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-12-17 09:07:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Magdalena Langer 2021-12-17 09:02:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-12-17 08:44:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-12-17 08:41:50
XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-17 08:38:11
2021 Artur Szatyński 2021-12-16 20:14:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-16 14:36:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych, betonowych donic Beata Katra 2021-12-16 11:06:49
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-16 10:57:40
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2021-12-16 10:49:59
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do przedaży w drodze przetargu Joanna Kubacka 2021-12-16 10:47:46
Obwieszczenie wszczęciu postępowania ULICP nr UAB.6733.45.2021.KK dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Studziennej Karolina Konarska 2021-12-16 08:45:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.45.2021.KK dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Studziennej Karolina Konarska 2021-12-16 08:45:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-15 15:00:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-15 14:58:14
2021 Piotr Królikowski 2021-12-15 13:09:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-15 11:03:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-15 10:58:47
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. ewid. nr 1303, 1317, 1318, 1319) Beata Śliwińska 2021-12-15 10:58:41
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-15 10:03:41
XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-15 08:24:38
XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-15 08:07:30
WYNIKI - DOSTĘPNOŚĆ PLUS Magdalena Ciszewska 2021-12-15 07:50:46
Zawiadomienie STRON postępowowania_o wydanej DECYZJI dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu Beata Śliwińska 2021-12-14 13:02:47
Komisje Rady Miasta Teresa Muc 2021-12-14 12:04:38
Skład Rady Miasta Teresa Muc 2021-12-14 11:52:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-12-14 10:27:34
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Joanna Kubacka 2021-12-14 09:55:38
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Beata Katra 2021-12-14 09:41:43
Obwieszczenie o wydaniu decuzji nr GL.ZUZ.3.4210.129.2021.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica VI Piotr Makarowski 2021-12-13 12:27:27
2021 Piotr Pogoda 2021-12-10 22:31:32
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszło Dariusz Dzierżak 2021-12-10 18:43:42
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 15:00:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:55:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:52:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:50:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:47:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:45:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:43:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:40:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:38:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:29:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:26:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:23:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:21:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-12-10 14:19:36
Zespół Placówek Oświatowych Aneta Wójcik 2021-12-10 13:58:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-12-10 11:15:30
2021 Piotr Królikowski 2021-12-10 09:49:26
2021 Piotr Królikowski 2021-12-10 08:50:56
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2021-12-10 08:31:50
2021 Piotr Królikowski 2021-12-09 15:54:50
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-09 15:34:11
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-09 15:19:31
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie opadłych liści Beata Katra 2021-12-09 15:15:53
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu boiska przy PSP nr 28 Teresa Muc 2021-12-09 14:54:26
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-12-09 14:46:26
Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu) Magdalena Buksa-Mendel 2021-12-09 14:40:48
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-12-09 14:38:52
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2021-12-09 14:22:53
Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2022 r. (projekt) Magdalena Buksa-Mendel 2021-12-09 14:20:09
Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2021-12-09 12:44:54
Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-12-09 12:28:11
Komisja Społeczna i Zdrowia Joanna Panas 2021-12-09 11:23:52
Komisja Społeczna i Zdrowia Joanna Panas 2021-12-09 11:10:50
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-12-09 11:08:05
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-12-09 10:52:34
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-12-09 10:34:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa uczniów Beata Katra 2021-12-08 15:17:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-08 15:14:44
2021 Piotr Pogoda 2021-12-08 12:38:46
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2021-12-08 09:19:23
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2021-12-08 09:08:20
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich Teresa Muc 2021-12-07 15:06:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:41:39
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-07 14:41:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:36:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:36:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:35:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:35:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:35:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:29:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:16:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:16:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:15:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:15:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:12:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 14:07:46
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stadionu Teresa Muc 2021-12-07 13:27:10
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Teresa Muc 2021-12-07 13:22:19
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Teresa Muc 2021-12-07 13:20:27
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie karmnika na osiedlu Chabry Teresa Muc 2021-12-07 13:13:30
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-07 13:04:39
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-12-07 12:57:00
Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024 Beata Baraniewicz 2021-12-07 12:56:05
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W OPOLU W REJONIE UL. KRZANOWICKIEJ Joanna Kubacka 2021-12-07 12:44:41
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GR. POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻYTOMIERSKIEJ (DZ. NR 1068/7 I 1069/7, KM 17, OBR. GOSŁAWICE) Joanna Kubacka 2021-12-07 12:43:13
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-07 12:40:28
Dotacje jednoroczne 2022 Marta Marcjasz 2021-12-07 11:38:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 11:03:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-07 10:57:37
Wydział Informatyki Małgorzata Tarkowska 2021-12-07 10:01:26
Zawiadomienie STRON postępow. o WYDANEJ DECYZJI pn.„Przetwarzanie odpadów na działce nr 90 obręb 0058 Groszowice przy ul. Przeskok 1 w Opolu” Magdalena Kubis 2021-12-06 15:35:29
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Witosa Teresa Muc 2021-12-06 14:49:31
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-12-06 14:33:09
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-12-06 14:29:17
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-12-06 14:24:50
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-12-06 14:12:08
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-12-06 13:55:31
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-12-06 13:41:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-06 13:36:35
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-12-06 12:50:23
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-12-06 12:45:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-06 12:38:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-12-06 12:36:40
Zaświadczenia Piotr Peer 2021-12-06 12:30:33
Podatek leśny Piotr Peer 2021-12-06 09:47:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-06 09:46:10
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia cmentarza na Półwsi Teresa Muc 2021-12-06 09:32:18
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wypadku autobusu MZK w Opolu Teresa Muc 2021-12-06 09:14:43
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie liczby zaszczepionych w oświacie Teresa Muc 2021-12-06 09:08:37
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie placu św. Sebastiana Teresa Muc 2021-12-06 08:56:54
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-12-03 11:59:39
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-03 11:13:54
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Modyfikacje procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS Sp. z o.o. w Opolu" Magdalena Chabraszewska 2021-12-03 10:20:26
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Modyfikacje procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS Sp. z o.o. w Opolu" Magdalena Chabraszewska 2021-12-03 09:58:56
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-12-03 07:59:43
Aktualności Magdalena Langer 2021-12-03 07:56:28
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-12-03 07:50:08
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-12-03 07:45:23
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-12-03 07:40:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-02 14:15:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-02 14:04:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-02 08:38:16
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-12-02 08:14:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-12-01 14:36:15
XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-12-01 14:26:17
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BERYLOWA (DZ. NR 33/2, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2021-12-01 14:12:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pm. Budowa trasy średnicowej w ramach zadania - budowa przeprawy przez rzekę Odrę wraz z drogami dojazdowymi i obiektam Marta Bastek 2021-12-01 12:33:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-12-01 12:19:56
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-12-01 11:28:38
2021 Damian Uchmanowicz 2021-12-01 10:51:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-12-01 10:41:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (bez numeru) Arki Bożka Urszula Wichłacz 2021-12-01 10:03:58
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-12-01 08:34:15
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-12-01 08:29:42
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-30 14:51:10
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-11-30 14:48:29
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-30 14:48:05
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-30 14:43:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24, KM 5, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2021-11-30 13:22:47
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-11-30 12:07:19
Zawiadomienie z art. 10 kpa z dnia 26.11.2021r. nr BNSP.6833.40.2021.AB Adam Kordek 2021-11-30 11:20:26
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2021-11-30 10:51:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-11-29 15:14:36
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-11-29 13:45:06
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o naożenie ponownie obowiązku nasadzeń zastępczychna działce nr 1340 a.m.22 obreb Gosławice Marzena Kasprzak 2021-11-29 13:33:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-11-29 12:03:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-29 11:46:04
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-29 10:53:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-11-29 10:12:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-11-29 10:07:07
2021 Damian Uchmanowicz 2021-11-28 00:38:44
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-11-26 14:07:12
Prowadzenie w latach 2022 - 2024 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Agnieszka Malinowska 2021-11-26 13:37:17
Dotacje jednoroczne 2022 Beata Baraniewicz 2021-11-26 13:37:01
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-11-26 13:09:01
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-11-26 12:58:36
Konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola" Justyna Hyziak 2021-11-26 10:13:54
2021 Piotr Królikowski 2021-11-25 16:23:02
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie liczby zaszczepionych w oświacie Teresa Muc 2021-11-25 14:56:21
XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-11-25 13:44:21
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-25 12:01:15
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-11-25 11:58:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-25 09:18:54
Tryb pozakonkursowy Katarzyna Herwy 2021-11-25 08:55:51
Animacja podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Katarzyna Herwy 2021-11-25 08:34:15
2021 Piotr Królikowski 2021-11-24 15:24:25
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-11-24 15:23:29
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-11-24 14:54:27
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-11-24 14:14:00
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-11-24 12:19:25
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-11-24 11:54:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-11-24 09:17:49
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-11-24 09:04:23
Dostęp do Informacji Publicznej Joanna Kaleta 2021-11-23 13:15:26
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-11-23 11:15:54
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-11-23 11:04:52
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-11-23 09:52:04
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-11-23 09:38:25
2021 Piotr Pogoda 2021-11-23 08:34:26
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-11-23 08:19:51
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-11-22 14:49:54
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-11-22 14:43:11
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania parkomatów Teresa Muc 2021-11-22 13:19:20
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-11-22 11:15:33
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-11-22 10:34:37
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-11-22 10:27:12
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2021-11-22 10:11:15
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-11-22 09:42:29
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-11-19 14:40:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-11-19 11:44:12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminn Katarzyna Baraniecka 2021-11-19 09:51:16
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-11-19 08:49:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminn Katarzyna Baraniecka 2021-11-19 08:36:15
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-11-18 14:57:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-11-18 14:48:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-11-18 13:48:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-11-18 13:45:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-11-18 13:37:07
Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024 Beata Baraniewicz 2021-11-17 14:44:24
Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024 Beata Baraniewicz 2021-11-17 14:37:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-11-17 13:44:30
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-11-17 12:58:15
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-11-17 12:21:03
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejść dla pieszych Teresa Muc 2021-11-17 12:17:54
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych Teresa Muc 2021-11-17 12:09:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych Teresa Muc 2021-11-17 12:07:45
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-11-17 12:05:35
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów Teresa Muc 2021-11-17 11:12:09
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-11-17 10:52:20
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Cmentarza Komunalnego Opole - Półwieś Teresa Muc 2021-11-17 08:54:27
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-11-17 08:07:35
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-11-17 07:53:15
2021 Piotr Królikowski 2021-11-16 23:05:59
Zawiadomienie STRON postępow_info o opiniach i ZAKOŃCZENIE postępowania o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu Beata Śliwińska 2021-11-16 15:41:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-11-16 15:25:14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie uchylenia decyzji dot. udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Prószkowsk Alicja Puchowska 2021-11-16 15:19:55
Zawiadomienie STRON postępow_info o opiniach i ZAKOŃCZENIE postępowania o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu Beata Śliwińska 2021-11-16 14:20:48
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-11-16 13:38:10
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-11-16 11:55:47
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-11-16 10:26:41
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-11-16 10:03:44
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-11-16 09:50:57
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-11-16 09:48:44
obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.106.2020.JK z dnia 15.11.2021 dot. podjęcia zawieszonego postępowania Jacek Kozak 2021-11-16 09:20:46
Dostęp do Informacji Publicznej Joanna Kaleta 2021-11-16 09:09:25
Dostęp do Informacji Publicznej Joanna Kaleta 2021-11-16 08:59:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.35.2021.AC - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV przy ul. Gagarina w Opolu Anna Caputa 2021-11-16 08:57:40
Aktualności Magdalena Langer 2021-11-16 08:26:43
Aktualności Magdalena Langer 2021-11-16 08:15:34
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-11-16 08:03:18
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2021-11-15 15:35:24
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Magdalena Buksa-Mendel 2021-11-15 15:33:46
Projekt budżetu miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-11-15 15:25:08
Projekt budżetu miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-11-15 15:20:03
Projekt budżetu miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-11-15 15:15:04
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-11-15 13:59:27
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-11-15 13:54:58
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-11-15 13:49:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-11-15 12:51:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-11-15 12:33:48
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-11-15 09:56:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-11-15 09:54:33
Rewitalizacja Magdalena Langer 2021-11-15 09:54:17
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2021-11-15 08:46:02
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2021-11-15 08:40:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-15 08:29:18
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-15 08:27:36
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-15 08:10:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-15 08:06:07
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu Placu Mickiewicza Teresa Muc 2021-11-12 12:41:51
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie planowanej rozbudowy PSP nr 10 Teresa Muc 2021-11-12 12:36:17
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-11-12 12:14:40
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Przetwarzanie odpadów na działce nr 90 obreb 0058 Groszowice", realizowanego w Opolu przy ul.Przeskok 1 Magdalena Kubis 2021-11-12 09:03:13
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Przetwarzanie odpadów na działce nr 90 obreb 0058 Groszowice", realizowanego w Opolu przy ul.Przeskok 1 Magdalena Kubis 2021-11-12 08:58:27
XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-11-10 16:25:04
ds. zrównoważonego rozwoju i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Joanna Sagan 2021-11-10 15:42:26
2021 Damian Uchmanowicz 2021-11-10 12:06:05
2021 Damian Uchmanowicz 2021-11-10 11:59:01
2021 Damian Uchmanowicz 2021-11-10 11:49:48
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-11-10 11:49:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ter. dz. nr 722/163, 729/159, 711/152, 720/152, k Amadeusz Duchnik 2021-11-10 09:41:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-10 08:53:06
Zawiadomienie STRON postęp. o wszczęciu + opinie (RDOŚ,WP, PPIS), wydanie decyzji środowiskowej_Modyfikacja procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w Magdalena Chabraszewska 2021-11-10 08:23:51
Zawiadomienie STRON postęp. o wszczęciu + opinie (RDOŚ,WP, PPIS), wydanie decyzji środowiskowej_Modyfikacja procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w Magdalena Chabraszewska 2021-11-10 08:17:14
2021 Artur Szatyński 2021-11-09 14:59:16
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Marek Leśko 2021-11-09 14:56:39
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2021-11-09 14:52:51
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Marek Leśko 2021-11-09 14:37:55
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Marek Leśko 2021-11-09 14:34:55
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Marek Leśko 2021-11-09 14:29:45
Wydział Budżetu Joanna Sagan 2021-11-09 14:26:48
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-11-09 14:20:18
Tryb pozakonkursowy Jadwiga Kost 2021-11-09 14:03:59
Klauzula informacyjna - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Mazurek 2021-11-09 14:01:45
Tryb pozakonkursowy Jadwiga Kost 2021-11-09 13:55:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 13:12:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 13:08:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 13:02:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 12:58:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 12:54:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 12:48:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 12:46:28
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-11-09 12:25:08
Wydział Polityki Społecznej Joanna Sagan 2021-11-09 11:11:42
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stacji pomiaru zanieczyszczeń Teresa Muc 2021-11-09 10:30:10
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-09 09:49:26
2021 Artur Szatyński 2021-11-09 09:46:36
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-09 09:36:02
2021 Artur Szatyński 2021-11-09 09:35:42
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-11-09 09:31:22
2021 Artur Szatyński 2021-11-09 09:30:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-09 09:27:52
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-11-08 18:56:02
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-11-08 10:48:26
Aktualności Mateusz Jahn 2021-11-08 07:41:14
2021 Piotr Królikowski 2021-11-07 23:38:13
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-11-05 14:51:31
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie regulacji sygnalizacji świetlnej ul. 1 Maja/Katowicka Teresa Muc 2021-11-05 14:33:37
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie oznakowania nawierzchni jezdni żółtymi znakami drogowymi Teresa Muc 2021-11-05 14:29:03
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-11-05 13:51:25
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Sylwia Orlik 2021-11-05 07:58:19
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-11-05 07:53:47
Młodzieżowy Dom Kultury Sylwia Orlik 2021-11-05 07:48:36
Młodzieżowy Dom Kultury Sylwia Orlik 2021-11-05 07:29:28
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-11-05 07:23:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-04 16:46:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-04 16:43:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-11-04 16:36:01
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-11-04 13:23:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Mateusz Jahn 2021-11-04 12:17:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Mateusz Jahn 2021-11-04 11:40:00
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie widoczności na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Armii Krajowej Teresa Muc 2021-11-04 10:43:18
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-11-04 09:25:07
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-11-04 09:07:06
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania parkomatów Teresa Muc 2021-11-03 13:56:28
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów Teresa Muc 2021-11-03 13:51:34
2021 Artur Szatyński 2021-11-03 13:35:13
2021 Artur Szatyński 2021-11-03 13:27:24
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Cmentarza Komunalnego Opole - Półwieś Teresa Muc 2021-11-03 12:56:52
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejść dla pieszych Teresa Muc 2021-11-03 12:52:45
Planowanie Przestrzenne Mateusz Jahn 2021-11-03 12:41:28
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych Teresa Muc 2021-11-03 12:37:16
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-11-03 11:08:02
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych Teresa Muc 2021-11-03 10:37:51
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BERYLOWA (DZ. NR 33/2, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2021-11-03 09:00:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24, KM 5, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2021-11-03 09:00:05
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BERYLOWA (DZ. NR 33/2, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2021-11-03 08:50:48
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie mostu obok kościoła Franciszkanów Teresa Muc 2021-11-02 14:50:31
Konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2021-11-02 14:40:21
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-11-02 14:30:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-11-02 14:00:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-11-02 13:58:35
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-11-02 13:55:59
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-11-02 13:42:02
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-11-02 13:34:54
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi Tęczowa 18ABC, Żniwna 24-30 Teresa Muc 2021-11-02 12:55:51
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie planowanej rozbiórki PSP nr 10 Teresa Muc 2021-11-02 12:53:54
Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024 Beata Baraniewicz 2021-11-02 12:18:02
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-11-02 11:13:17
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2021-11-02 10:40:44
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2021-11-02 10:36:50
Postępowanie zwykłe Justyna Lech 2021-11-02 10:35:16
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-11-02 10:25:54
Klauzula informacyjna - petycje Magdalena Mazurek 2021-11-02 10:21:19
Klauzula informacyjna - skargi i wnioski Magdalena Mazurek 2021-11-02 10:15:11
Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Magdalena Mazurek 2021-11-02 10:05:34
Deklaracja dostępności Marek Kulig 2021-11-02 10:04:42
Dostęp do Informacji Publicznej Joanna Kaleta 2021-11-02 09:53:21
Petycje Joanna Kaleta 2021-11-02 09:48:03
Klauzula informacyjna - milczące załatwienie sprawy Magdalena Mazurek 2021-11-02 09:39:29
Klauzula informacyjna - milczące załatwienie sprawy Magdalena Mazurek 2021-11-02 09:37:40
Klauzula informacyjna - wymiana informacji drogą elektroniczną Magdalena Mazurek 2021-11-02 09:30:07
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jolanta Początko 2021-11-02 09:26:36
Klauzula informacyjna - wymiana informacji drogą elektroniczną Magdalena Mazurek 2021-11-02 09:26:33
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-11-02 09:20:42
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2021-11-02 09:14:55
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2021-11-02 08:57:04
2021 Piotr Pogoda 2021-10-30 20:16:39
2021 Damian Uchmanowicz 2021-10-29 23:07:53
2021 Artur Szatyński 2021-10-29 17:49:43
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-10-29 14:29:08
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-10-29 14:11:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-29 12:57:19
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-10-29 12:45:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-29 11:21:18
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-10-29 10:53:41
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_"Przebudowa sieci magistralnej wysokich parametrów w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego/Wiejska Magdalena Kucab 2021-10-29 09:51:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-29 07:57:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-29 07:54:27
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-10-28 15:59:42
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-10-28 15:51:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-28 14:25:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-28 14:20:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-28 14:18:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 14:08:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 14:06:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-28 14:03:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-28 13:57:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:45:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:42:50
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:40:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:38:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:36:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-28 13:34:01
2021 Damian Uchmanowicz 2021-10-27 16:43:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-27 14:18:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-27 14:14:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-27 14:03:33
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-10-27 14:00:52
Sprawozdania za III kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-10-27 13:59:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 13:57:18
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-10-27 13:56:53
Sprawozdania za III kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-10-27 13:56:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-27 13:52:53
Sprawozdania za III kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-10-27 13:47:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 13:38:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 13:04:34
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 12:51:23
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-10-27 12:46:01
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-10-27 12:42:02
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-10-27 12:38:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-27 10:25:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-27 10:22:05
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 10:01:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 09:30:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 09:27:09
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 09:19:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 09:00:25
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-27 08:46:30
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie utrudnień dla przechodniów na fragmencie remontowanej ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2021-10-26 13:21:17
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2021-10-26 13:17:49
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie oznakowania nawierzchni jezdni żółtymi znakami drogowymi Teresa Muc 2021-10-26 13:16:43
wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2021-10-26 13:10:18
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-10-26 12:52:09
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. Paweł Sadło 2021-10-26 09:18:37
Sprawozdania za III kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-10-25 09:50:16
2021 Piotr Królikowski 2021-10-22 23:21:05
Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia mylnych tabliczek Teresa Muc 2021-10-22 14:05:06
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-10-22 13:31:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-22 13:26:15
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-10-22 12:59:08
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-10-22 12:55:51
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-10-22 10:02:24
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-22 07:52:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-22 07:42:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-22 07:22:01
obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Małgorzata Knap 2021-10-21 15:00:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w grodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-10-21 13:35:22
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-21 13:35:01
2021 Piotr Królikowski 2021-10-21 13:19:07
2021 Piotr Królikowski 2021-10-21 13:10:32
Wykazy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w ułamkowej części wraz z nieodpłatnym przekazaniem garażu na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-21 12:33:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Sylwia Orlik 2021-10-21 12:23:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 14:56:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 14:49:36
Postępowanie uproszczone Justyna Lech 2021-10-20 13:22:15
Postępowanie zwykłe Justyna Lech 2021-10-20 13:17:30
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-10-20 13:09:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-20 13:08:00
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-10-20 11:52:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 09:57:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-20 09:53:54
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-10-20 09:48:30
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wymiany kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia do kratki ściekowej Teresa Muc 2021-10-20 09:37:08
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-10-20 08:25:45
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-10-20 08:16:34
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stanu powietrza w Opolu Teresa Muc 2021-10-19 15:17:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-10-19 14:25:02
2021 Piotr Pogoda 2021-10-19 14:05:55
2021 Jadwiga Kost 2021-10-19 13:32:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 13:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 12:42:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-19 12:38:56
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego - dot. modernizacji EGiB na obszarze obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Królewska. Iwona Adamowicz 2021-10-19 12:11:23
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-19 11:10:10
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-19 11:02:08
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-10-19 09:20:41
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-10-19 09:14:37
Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań Damian Duda 2021-10-19 08:38:14
Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań Damian Duda 2021-10-19 08:37:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-19 08:16:47
2021 Damian Uchmanowicz 2021-10-18 21:16:18
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-10-18 13:33:05
2021 Piotr Pogoda 2021-10-18 12:08:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 12:01:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-18 11:56:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 10:57:23
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-10-18 10:57:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-18 10:44:51
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-10-18 10:02:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-18 09:23:49
2021 Piotr Pogoda 2021-10-18 08:36:16
2021 Piotr Królikowski 2021-10-16 17:31:25
2021 Piotr Królikowski 2021-10-16 17:22:35
2021 Artur Szatyński 2021-10-15 11:06:23
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2022 – 2024 dla Miasta Opola wraz z jednos. organiz. nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jedn posiadającymi osobowość prawną Magdalena Brulewska 2021-10-15 09:36:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-15 08:09:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-15 07:57:36
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-14 16:42:15
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ulicp dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne na terenie działek nr 190/71, 191/72, 283/36, 202/121, 59, k.m.2, obręb Sławice, ul Alicja Wieliczko 2021-10-14 13:49:58
Deklaracja dostępności Jadwiga Kost 2021-10-14 11:28:05
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-10-14 11:25:35
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Jadwiga Kost 2021-10-14 11:23:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 10:04:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 09:49:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-14 09:33:33
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-14 08:30:31
XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-10-13 15:24:59
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-10-13 13:29:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 12:07:40
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 11:23:07
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-10-13 11:18:36
Podanie do publ wiadomości info o: przystąpieniu do przeprowadzenia ooś (II) oraz o rozprawie administracyjnej_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 11:11:26
Zawiadomienie STRON_dodat. wyjaśn., Aneks, wyst. do RDOŚ o ponowne uzgodn_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 10:59:08
Zawiadomienie STRON_dodat. wyjaśn., Aneks, wyst. do RDOŚ o ponowną opinię_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych Magdalena Chabraszewska 2021-10-13 10:57:41
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:51:35
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:47:11
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-10-13 10:42:31
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-10-13 09:55:24
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 09:31:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-13 08:51:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-13 08:23:34
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-10-12 15:06:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-12 09:39:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 15:16:43
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:42:14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:32:57
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-10-11 14:21:56
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-10-11 12:35:58
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-11 12:30:10
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-11 11:39:49
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-10-11 11:23:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-11 10:51:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-10-11 09:57:19
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-08 14:40:18
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 14:23:43
Inbterpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia w Opolu punktu informacyjnego dla cudzoziemców Teresa Muc 2021-10-08 14:19:53
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 13:30:37
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-08 13:17:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-08 13:13:57
Interpelacja radnej Anny Tabisz w sprawie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy remontowanych ulicach Teresa Muc 2021-10-08 12:53:55
Raport z konsultacji Leszek Pałosz 2021-10-08 12:33:57
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 08:54:27
2021 Piotr Pogoda 2021-10-08 08:46:44
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-07 15:29:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-10-07 14:53:13
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-10-07 12:28:11
2021 Piotr Królikowski 2021-10-07 12:01:45
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-07 11:20:44
Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.32.2021.JJS prostujące zapisy dotyczące wydanej decyzji ULICP Justyna Janson-Sobolewska 2021-10-07 09:10:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-07 08:57:37
Uchwały Aleksandra Lukosz 2021-10-07 08:57:23
Projekty uchwał Rady Miasta Opola Jadwiga Kost 2021-10-07 08:50:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-07 08:36:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-06 15:10:27
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-10-06 12:19:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-10-06 11:38:09
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-10-06 08:29:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-05 14:15:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-05 12:33:56
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 11:26:50
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 11:03:50
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2021-10-05 10:44:59
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WSPÓLNEJ (DZ. NR 61/1, 61/2, 62/1, 98/6 I 103, KM 30, OBR. PÓŁWIEŚ) Joanna Kubacka 2021-10-05 10:38:13
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 10:24:50
2021 Piotr Królikowski 2021-10-05 10:03:39
Aktualności Magdalena Langer 2021-10-05 09:18:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-05 08:41:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-05 08:00:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-10-05 07:55:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-04 15:00:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-10-04 14:54:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-04 12:49:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-10-04 12:36:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-04 10:49:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:30:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:16:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-04 08:09:13
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-10-04 07:49:05
m Jolanta Sowada 2021-10-04 07:36:44
2021 Piotr Pogoda 2021-10-03 21:32:55
2021 Piotr Pogoda 2021-10-02 13:00:50
2021r. Marcin Lontkowski 2021-10-01 12:49:59
w sprawie wprowadzenia procedury refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Joanna Malinowska 2021-10-01 11:26:53
Oferta pozakonkursowa pn. "CzAS na przygody Świętego Mikołaja” Agnieszka Malinowska 2021-10-01 10:47:47
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-01 10:47:10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:38:19
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-10-01 10:20:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:19:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:16:07
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2021-10-01 10:14:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 10:13:58
Zespół Placówek Oświatowych Sylwia Orlik 2021-10-01 10:10:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:04:01
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 10:02:21
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-10-01 09:59:31
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-10-01 09:54:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:51:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:47:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 09:46:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-10-01 09:43:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu Sylwia Orlik 2021-10-01 09:40:07
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 09:24:47
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-10-01 08:55:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-10-01 08:53:00
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mateusz Jahn 2021-10-01 08:49:48
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 08:49:28
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie siedziby związku diabetyków Teresa Muc 2021-10-01 08:46:13
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 08:09:37
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2021-10-01 08:08:42
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:55:12
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:43:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-10-01 07:41:08
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-30 12:37:50
2021 Artur Szatyński 2021-09-30 10:01:20
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-30 09:52:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-30 08:19:19
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-29 13:14:29
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. RZECZNEJ (DZ. NR 3/2, KM 16, OBR. GROSZOWICE) Joanna Kubacka 2021-09-29 11:41:29
wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2021-09-29 11:41:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-29 10:26:31
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie nowego Stadionu Odry Opole Teresa Muc 2021-09-29 09:18:59
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-28 12:07:23
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-28 12:00:18
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:28:12
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:19:21
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 09:13:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-28 08:43:58
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 08:41:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu Magdalena Langer 2021-09-28 08:24:23
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-28 08:11:04
Uchwały Aleksandra Lukosz 2021-09-27 15:20:27
Sesje Rady Miasta Opola Aleksandra Lukosz 2021-09-27 15:07:30
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 23 września 2021 r. lista zarejestrowanych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy I zarządzonych w dniach od 08 października 2 Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:17:20
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:04:49
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 14:04:48
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2021-09-24 14:00:59
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 13:27:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-24 12:26:15
2021 Artur Szatyński 2021-09-24 10:56:13
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-09-24 09:02:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-23 16:33:52
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-23 15:08:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-23 14:11:25
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 POŁ. PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ 31 Joanna Kubacka 2021-09-23 11:13:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-09-23 09:53:53
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:13:21
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:09:14
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-09-23 09:02:38
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-09-22 15:23:52
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-09-22 15:19:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:58:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:38:47
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 14:18:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 13:43:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 12:46:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 12:06:08
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji: rozbudowa laboratorium szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na terenie części dz. nr 27/7, k.m. 46, obręb Opole, ul. Ka Katarzyna Iżykowska 2021-09-22 11:36:30
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-09-22 11:34:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:39:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-22 10:25:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:12:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 10:02:49
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-09-22 09:59:22
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:42:36
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-22 09:35:50
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:27:50
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-09-22 09:22:55
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-09-22 09:19:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:17:10
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 09:01:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-22 08:38:19
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-09-22 08:22:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-22 07:59:08
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-09-21 12:47:01
Wykaz nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-09-21 11:56:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-09-21 11:54:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2021-09-21 11:42:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-09-21 08:59:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-20 15:34:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-20 15:22:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:40:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:37:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:33:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:31:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:29:30
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:27:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:25:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:23:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:20:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:19:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 14:13:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-20 11:29:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-09-20 11:09:46
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. JANA WIKTORA (DZ. NR 59/3, KM 10, OBR. GRUDZICE) Joanna Kubacka 2021-09-20 11:08:59
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-09-20 10:52:43
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-09-20 10:22:12
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-17 12:41:35
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-17 12:01:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 11:29:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 10:44:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-17 10:30:18
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 242/6, KM 7, OBR. KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2021-09-17 10:06:28
2021r. Marcin Lontkowski 2021-09-17 09:56:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:44:28
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:13:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 09:01:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 08:51:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-17 08:37:09
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-09-17 08:19:20
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-09-17 08:12:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-16 15:47:03
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-16 14:58:29
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-09-16 14:27:31
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-16 14:16:52
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-09-16 14:14:44
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-16 13:37:19
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-09-16 13:00:45
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwieząt w Opolu Teresa Muc 2021-09-16 12:52:50
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:50:45
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:10:06
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-09-16 11:06:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-09-16 09:53:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-16 09:25:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-16 09:18:49
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”, Magdalena Chabraszewska 2021-09-16 08:42:29
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”, Magdalena Chabraszewska 2021-09-16 08:34:54
XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-09-15 15:51:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 15:13:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:52:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:43:35
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Centralnej w Chmielowicach Teresa Muc 2021-09-15 14:33:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:28:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-15 14:14:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-15 13:42:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 15:01:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:52:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:39:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:22:56
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:11:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-09-14 14:03:01
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Małgorzata Maćków 2021-09-14 12:58:04
2021 Damian Uchmanowicz 2021-09-14 12:53:07
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie usunięcia pojazdów Teresa Muc 2021-09-14 11:44:15
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 (dz.nr Marzena Kasprzak 2021-09-14 11:18:23
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy pl. Teatralnym 1-2 i 6-7 Marzena Kasprzak 2021-09-14 11:15:07
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-09-14 09:25:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 647/21 zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie Urszula Wichłacz 2021-09-14 08:22:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-14 08:19:38
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu Anna Habzda 2021-09-14 07:39:46
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Anna Habzda 2021-09-14 07:34:54
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-09-13 15:03:04
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-13 13:40:56
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-13 13:17:03
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2021-09-13 13:05:29
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 11:43:14
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 10:59:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-09-13 10:55:28
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-09-13 10:51:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-09-13 10:49:07
2021 Jolanta Zaprzał 2021-09-12 20:19:45
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/4, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2021-09-09 16:09:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-09 14:36:50
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie oświetlenia - ul. Dolnoślaska Teresa Muc 2021-09-09 14:36:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-09 09:47:00
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-08 11:36:30
Aktualności Magdalena Langer 2021-09-08 10:45:32
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 10:30:35
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 10:22:42
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych Teresa Muc 2021-09-08 09:57:25
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych Teresa Muc 2021-09-08 09:55:10
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-09-08 09:49:28
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-09-08 09:46:41
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 09:10:36
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-09-08 09:00:26
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-09-07 15:01:26
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie asfaltu ul. św. Anny Teresa Muc 2021-09-07 14:32:14
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-09-07 12:40:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 12:35:51
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-09-07 11:41:47
I rokowaniana na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Oleskiej 82 Katarzyna Piasecka 2021-09-07 11:23:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:33:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:29:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-09-07 10:26:40
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:56:10
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:53:06
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:50:59
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza Teresa Muc 2021-09-07 08:48:24
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-09-07 08:14:43
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-09-07 08:12:24
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-09-06 14:09:27
Wykazy nieruchomości przeznaczinych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2021-09-06 13:44:23
WYkaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie Joanna Kubacka 2021-09-06 13:43:21
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-09-06 12:28:03
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-09-06 12:15:23
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-06 10:27:47
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-09-06 10:13:24
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-09-03 15:39:03
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka 14 am 75 o. NWK Adam Kordek 2021-09-03 12:56:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-09-03 11:38:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-03 09:54:53
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń 10 szt. drzew na nieruchomości stanowiącej działkę 1340 a.m.22 obręb Gosławice Marzena Kasprzak 2021-09-02 13:24:11
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń Marzena Kasprzak 2021-09-02 13:16:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-09-02 11:39:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 17:41:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 17:21:25
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 13:42:31
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-09-01 10:36:09
Konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2021-09-01 10:06:40
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-31 19:34:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-31 14:09:06
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-31 14:02:07
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:52:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 12:49:26
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:46:39
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:37:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-08-31 12:30:53
Komitet Rewitalizacji Magdalena Langer 2021-08-31 12:22:14
Komisja Edukacji i Kultury Teresa Muc 2021-08-31 09:50:29
Jak zgłosić zgromadzenie Justyna Lech 2021-08-31 09:21:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 09:09:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 09:04:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-31 08:52:25
informacja dla stron postępowania o zako0ńczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socja Małgorzata Knap 2021-08-30 14:49:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-30 14:29:15
2021 Artur Szatyński 2021-08-30 13:41:09
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2021-08-30 08:02:26
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-29 18:52:52
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-28 10:45:59
2021 Artur Szatyński 2021-08-27 21:20:57
2021 Artur Szatyński 2021-08-27 20:54:45
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-27 19:07:35
Konkurs Edukacja prawna 2021 Agnieszka Nowacka 2021-08-27 13:40:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-27 13:34:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-27 13:29:53
2021 Justyna Lech 2021-08-27 13:25:47
Konkurs Edukacja prawna 2021 Agnieszka Nowacka 2021-08-27 12:30:09
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zalewania posesji na ul. Wiejskiej Beata Katra 2021-08-27 12:10:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-27 09:24:52
2021 Jadwiga Kost 2021-08-26 15:28:57
XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-08-26 15:24:03
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-08-26 15:07:10
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-08-26 15:03:48
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-08-26 12:54:02
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-08-26 12:43:58
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie krzaków Teresa Muc 2021-08-26 12:01:49
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum przesiadkowego Opole Zachodnie Teresa Muc 2021-08-26 11:58:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Domańskiego Teresa Muc 2021-08-26 11:55:27
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie konsultacji ws. budowy obwodnicy Zawady Teresa Muc 2021-08-26 11:52:26
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-26 01:39:19
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-08-25 15:04:51
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców Teresa Muc 2021-08-25 09:47:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:43:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:34:16
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 09:17:55
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-08-25 09:17:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-25 08:59:07
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-24 22:27:38
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 15:02:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:58:28
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:47:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:43:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:26:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 14:09:35
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 13:58:24
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 13:44:58
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-24 12:13:31
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:12:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:06:57
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-24 12:04:05
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-08-24 11:43:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 10:26:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 09:38:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 09:35:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-24 09:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:29:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:26:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 09:18:26
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-24 08:44:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-24 08:38:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 08:32:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 08:28:37
Aktualności Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:10:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:06:49
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-24 08:06:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 08:04:33
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-24 08:00:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 07:59:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-24 07:57:11
Komitet Rewitalizacji Mateusz Jahn 2021-08-24 07:55:59
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-24 07:43:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 15:27:44
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 15:18:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-23 15:17:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-23 13:58:48
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-23 13:58:34
2021 Piotr Pogoda 2021-08-20 14:22:27
Dostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemy Opole+ Kamilla Wieczorek 2021-08-20 12:33:02
2021 Piotr Pogoda 2021-08-20 12:23:56
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-08-19 16:18:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie konsultacji z mieszkańcami Beata Katra 2021-08-19 14:58:55
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-08-19 14:46:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-19 14:27:40
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-18 17:24:00
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:59:29
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:55:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:48:25
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:44:46
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:29:07
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 14:17:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla budowy paawilonów penitencjarnych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 6/32, k.m. 8, obręb Półwieś, ul. Partyzancka Amadeusz Duchnik 2021-08-18 13:57:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:57:15
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:50:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-18 13:35:33
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-08-18 11:05:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 15:06:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 15:03:30
Protokoły Rady Miasta Opola Aleksandra Lukosz 2021-08-17 14:58:55
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 14:58:46
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 14:46:51
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Marta Stelmach-Orzechowska 2021-08-17 13:54:56
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 13:22:07
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 13:17:44
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 12:13:09
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:27:08
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:23:27
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:17:15
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-08-17 11:11:19
2021 Jolanta Zaprzał 2021-08-17 10:46:52
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-08-17 09:34:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 09:01:31
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:55:55
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:53:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:49:56
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 08:39:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:34:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 08:31:47
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-17 07:58:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 07:52:15
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-17 07:43:40
2021 Artur Szatyński 2021-08-16 18:40:24
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "dzikiego parkingu" w pobliżu ul. Konsularnej Beata Katra 2021-08-16 14:16:23
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-08-16 13:11:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-08-16 13:11:19
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 13:06:43
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 13:01:28
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-08-16 12:56:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:51:36
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-08-16 12:48:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:48:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-16 12:40:55
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie planu zagospodarowania - Żerkowice Teresa Muc 2021-08-16 09:54:17
Interpelacja radnej jolanty Kaweckiej w sprawie przyłączenia kopciuchów Teresa Muc 2021-08-16 09:45:18
Intepelacja radnego Sławomira Batko w sprawie budowy chodnika od ul. Wygonowej do ul. Zapłocie Teresa Muc 2021-08-16 09:35:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-08-16 08:19:35
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-13 13:28:45
Budowa tężni miejskiej Magdalena Brulewska 2021-08-13 12:11:57
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-13 11:52:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-13 11:36:31
Aktualności Mateusz Jahn 2021-08-13 10:45:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-13 10:34:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-08-13 10:23:42
Oferta pozakonkursowa Międzynarodowe spotkanie członków IPA Agnieszka Nowacka 2021-08-13 10:10:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-13 08:35:42
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-08-12 16:36:15
Interpelacja radnej Elzbiety Kurek w sprawie przebudowy wiaduktu na ul. Powstańców Śl. Beata Katra 2021-08-12 11:47:21
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-08-12 09:17:36
2021 Artur Szatyński 2021-08-11 13:37:40
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-08-11 13:12:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-08-11 13:10:24
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-08-11 12:23:10
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie studzienek Beata Katra 2021-08-11 08:35:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu retencyjnego Beata Katra 2021-08-11 08:19:07
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-10 14:46:11
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia trawników Beata Katra 2021-08-10 09:43:12
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:19:23
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:15:18
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 15:05:31
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 14:50:02
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-09 14:31:58
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:59:24
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA Z DNIA 5 SIERPNIA 2021 R. Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:34:45
2022 rok Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:27:34
2022 Magdalena Buksa-Mendel 2021-08-09 13:18:14
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia komunikacyjnego i hałasu Beata Katra 2021-08-09 12:25:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-09 12:19:56
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu na Chabrach Beata Katra 2021-08-09 12:11:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-09 12:09:40
Oferta pozakonkursowa Trening Zastępowania Agresji - ART Agnieszka Nowacka 2021-08-09 12:00:25
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania poziomego Beata Katra 2021-08-09 11:59:19
2021 Piotr Królikowski 2021-08-08 20:00:03
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Małgorzata Widuto 2021-08-06 13:22:41
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-08-06 09:28:18
Protokoły z Posiedzeń ORDPP na III kadencję Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 15:48:03
Protokoły z Posiedzeń ORDPP na III kadencję Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 14:48:27
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:21:11
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:16:26
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-08-05 14:13:27
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:53:17
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:47:52
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:38:16
Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Katarzyna Stelmaszczyk 2021-08-05 13:29:41
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:35:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.25.2021.AC - budowa sieci gazu 110 PEHD n/c ul. Maków w Opolu Anna Caputa 2021-08-05 12:29:54
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:26:35
Zespół Szkół Mechanicznych Sylwia Orlik 2021-08-05 12:26:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.25.2021.AC Anna Caputa 2021-08-05 12:25:53
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2021-08-05 12:23:43
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-08-05 12:04:54
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-08-05 11:58:53
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-08-05 11:51:36
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 14:21:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju Sylwia Orlik 2021-08-04 14:03:12
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-08-04 13:45:36
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 12:17:03
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-08-04 12:14:23
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Kamionki Bolko Beata Katra 2021-08-04 11:19:19
Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. Paweł Sadło 2021-08-04 09:57:23
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 09:29:50
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2021-08-04 09:26:25
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-04 09:16:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-08-03 15:32:41
Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 15:11:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-08-03 14:44:28
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 13:51:55
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do Magdalena Chabraszewska 2021-08-03 13:40:36
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2021-08-03 13:07:59
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3 (dz. nr 106/6 Magdalena Chabraszewska 2021-08-03 12:47:26
2021 Artur Szatyński 2021-08-02 20:37:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-02 11:07:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-08-02 11:02:34
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Sosnkowskiego 40-42 Dominika Stasica 2021-08-02 08:12:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:38:34
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:35:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych Sylwia Lechowicz 2021-07-30 13:32:38
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-07-30 13:27:12
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-30 12:04:59
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:36:57
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:31:42
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:31:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 POŁ. PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ 31 Joanna Kubacka 2021-07-30 11:30:18
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 14 POŁ. PRZY UL. CHABRÓW 59 Joanna Kubacka 2021-07-30 10:43:19
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-29 14:36:44
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-29 14:27:09
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-29 11:52:00
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-29 09:07:53
2021r. Jadwiga Kost 2021-07-28 13:58:06
2021 Piotr Królikowski 2021-07-28 12:24:26
Konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2021-07-28 11:17:22
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-28 10:06:39
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-28 09:41:54
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-07-28 09:40:25
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-28 09:38:09
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Jadwiga Kost 2021-07-28 08:33:30
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-28 08:33:08
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 15:27:05
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 15:15:45
obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr Małgorzata Knap 2021-07-27 14:45:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-27 14:31:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-27 14:29:27
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-27 13:01:07
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-07-26 15:35:37
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2021-07-26 15:30:20
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-07-26 15:23:36
Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Malinowska 2021-07-26 13:01:18
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 1 ROKU GRUNTU POŁ. W OPOLU PRZY UL. BOLKOWSKIEJ STANOWIĄCEGO 4 STANOWISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE Joanna Kubacka 2021-07-26 11:13:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-26 10:40:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-26 10:14:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-23 11:59:16
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-23 09:02:00
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-23 07:56:40
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2021-07-22 17:59:32
Oferta pozakonkursowa Kocia stołówka Agnieszka Nowacka 2021-07-22 16:54:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bilansu finansowego opolskich spółek Teresa Muc 2021-07-22 14:26:10
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-07-22 14:14:33
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-22 13:38:28
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-22 13:28:57
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:28:37
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:22:25
Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-07-22 12:18:06
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-07-22 11:59:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-22 11:07:30
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-07-21 13:10:02
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:26:04
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:19:08
Biuro Urbanistyczne Małgorzata Tarkowska 2021-07-21 12:14:31
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-07-21 12:00:31
Informacja o wszczeciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-68.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-07-21 09:38:25
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-20 21:32:13
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-07-20 15:21:53
2021r. Marcin Lontkowski 2021-07-20 14:23:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2021-07-20 13:31:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku niezachowania żywotności nasadzeń nałożonych decyzją nr OŚR.6131.142.2017.MK Marzena Kasprzak 2021-07-20 13:21:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa lini kablowej n.n.0,4kV w ulicy Zygmunta Starego w Opolu Anna Caputa 2021-07-20 12:29:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych Alicja Puchowska 2021-07-20 12:08:50
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-20 10:40:08
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2021-07-20 10:23:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-20 10:19:50
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-19 14:59:36
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-19 12:47:57
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania przejść i przejazdów Teresa Muc 2021-07-19 12:24:40
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-07-19 11:27:59
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-17 00:17:04
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-07-16 13:45:59
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-07-16 13:01:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-16 12:28:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-16 12:20:49
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-16 11:58:36
Bilans skonsolidowany JST za 2020r. Beata lang 2021-07-16 10:29:30
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-16 09:40:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-07-15 16:45:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-07-15 16:40:41
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia jako wkład niepieniężny - aport Patrycja Remisz 2021-07-15 14:46:35
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-15 11:38:35
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:56:17
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-07-15 10:32:10
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:29:36
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-15 10:24:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa sieci gazu 110 PEHD n/c w ulicy Maków w Opolu Anna Caputa 2021-07-15 08:00:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: Budowa sieci gazu 110 PEHD n/c w ulicy Maków w Opolu Anna Caputa 2021-07-15 07:55:05
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-14 12:19:35
2021 Jolanta Zaprzał 2021-07-14 12:03:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-07-14 10:49:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opłat cmentarnych Teresa Muc 2021-07-14 09:37:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-14 08:38:48
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-14 08:35:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-13 10:14:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-12 15:12:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-12 14:51:27
Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie strefy płatnego parkowania w centrum miasta Opola Teresa Muc 2021-07-12 13:24:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:15:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:13:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:10:09
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-12 09:09:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:08:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:06:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:05:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:03:12
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 09:00:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-07-12 08:49:45
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-07-12 08:13:35
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi Sylwia Orlik 2021-07-12 07:12:40
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-07-09 14:33:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:34:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:30:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:27:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Mateusz Jahn 2021-07-09 11:23:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-09 11:14:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-09 10:48:54
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-07-09 09:00:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-08 15:29:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-08 15:23:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-08 14:36:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-08 14:30:02
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 13:11:40
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 13:00:36
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-07-08 12:49:55
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-08 12:49:40
PLO nr II – podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych – zgodnie z wymogami prawnymi Katarzyna Bil 2021-07-08 12:14:52
2021 Piotr Królikowski 2021-07-08 11:18:05
2021 Piotr Królikowski 2021-07-08 09:15:28
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-08 07:20:19
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-08 07:15:07
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:30:48
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:22:14
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-07-07 15:18:10
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:17:38
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 15:08:30
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-07-07 14:58:07
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-07-07 14:24:08
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-07-07 14:21:28
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsc w przedszkolach w Opolu Teresa Muc 2021-07-07 13:08:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-07 11:19:07
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-07-07 11:11:17
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-07-07 11:01:41
2021 Piotr Pogoda 2021-07-06 16:08:53
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-07-06 14:46:34
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-07-06 14:10:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-06 14:04:19
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-07-06 14:02:51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-07-06 12:46:35
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-07-06 11:55:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-06 11:11:35
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-07-06 11:06:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-07-06 11:01:05
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-07-06 10:32:07
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-07-06 09:50:26
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-05 13:33:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:16:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:14:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 13:12:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 12:38:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-05 12:10:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-05 08:37:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-05 08:37:23
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-07-02 12:53:28
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie busów ograniczających widoczność Teresa Muc 2021-07-02 12:52:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu Teresa Muc 2021-07-02 12:48:33
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego Teresa Muc 2021-07-02 12:45:55
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czystości ulic miasta Teresa Muc 2021-07-02 12:42:44
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-07-02 10:54:23
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-07-02 10:47:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-07-02 10:39:39
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-02 10:35:42
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach Teresa Muc 2021-07-02 09:24:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-02 09:18:32
Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy Krzysztof Biliński 2021-07-02 09:07:57
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach - ul. Brynicka Teresa Muc 2021-07-02 08:59:55
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-07-02 08:55:39
interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy ulic Teresa Muc 2021-07-02 08:41:39
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-01 17:01:57
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-07-01 16:28:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 1 ROKU GRUNTU POŁ. W OPOLU PRZY UL. BOLKOWSKIEJ STANOWIĄCEGO 4 STANOWISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE Joanna Kubacka 2021-07-01 15:38:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:36:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:34:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:30:53
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:26:53
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-07-01 13:23:58
Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew Teresa Muc 2021-07-01 13:17:40
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:17:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:13:53
Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew Teresa Muc 2021-07-01 13:11:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:07:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-07-01 13:04:46
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekspertyz ornitologicznych Teresa Muc 2021-07-01 13:03:30
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-07-01 12:24:17
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha Teresa Muc 2021-07-01 11:15:11
2021 Artur Szatyński 2021-07-01 08:57:48
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-07-01 08:36:46
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-07-01 08:24:39
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:36:03
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:28:43
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-30 14:15:58
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:53:03
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:46:57
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-30 12:39:53
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-06-30 11:44:16
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-30 09:40:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-30 09:18:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-30 09:15:49
2021 Piotr Królikowski 2021-06-29 22:07:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-29 13:57:33
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-29 13:16:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-29 13:09:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-29 13:07:57
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-06-29 12:02:01
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-29 10:34:30
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-29 10:19:00
2021 Piotr Królikowski 2021-06-28 16:31:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-28 14:29:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-06-28 13:43:32
2021 Piotr Królikowski 2021-06-28 11:28:50
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:54:25
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:41:14
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:36:37
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-28 09:11:50
2021 Piotr Pogoda 2021-06-26 13:03:57
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-25 14:48:41
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-25 14:21:54
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-25 14:05:08
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu. Magdalena Chabraszewska 2021-06-25 13:07:18
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu Magdalena Chabraszewska 2021-06-25 11:56:01
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-25 11:17:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-25 11:15:43
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi Teresa Muc 2021-06-25 09:51:08
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-25 08:31:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:11:44
Aktualności Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:10:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-25 08:05:51
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku Elżbieta Gabor 2021-06-24 16:15:49
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3. Magdalena Chabraszewska 2021-06-24 11:52:34
Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3. Magdalena Chabraszewska 2021-06-24 11:36:50
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-24 10:16:05
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 15:42:50
Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie oznakowania przejść dla pieszych Teresa Muc 2021-06-23 15:19:27
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 15:17:45
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 14:52:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-23 14:26:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-23 11:24:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-23 10:27:52
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-23 08:42:52
2021 Piotr Królikowski 2021-06-23 08:04:01
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:43:33
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:40:35
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:35:16
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-22 14:29:40
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:34:06
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:26:00
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-22 13:21:41
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykoszenia trawy Teresa Muc 2021-06-22 12:35:28
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej Teresa Muc 2021-06-22 12:29:05
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Marta Marcjasz 2021-06-22 09:43:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-22 08:12:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-22 08:05:01
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-06-21 14:06:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-21 14:01:17
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-06-21 12:43:02
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2021-06-21 12:37:36
Miejski Rzecznik Konsumentów Marcin Lontkowski 2021-06-21 10:40:26
2021 Artur Szatyński 2021-06-19 19:59:14
2021 Artur Szatyński 2021-06-18 16:26:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-06-18 15:19:42
2021 Artur Szatyński 2021-06-18 12:17:08
INFORMACJA PMO w sprawie Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 Edyta Madej 2021-06-18 12:16:51
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-06-18 12:16:30
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2021-06-18 12:03:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-18 07:49:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-18 07:41:53
Zapytanie radnego Jacka Kasprzyka w sprawie drzew przy budynku Zwycięstwa 15-29 Teresa Muc 2021-06-17 13:52:03
Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi Teresa Muc 2021-06-17 13:47:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-17 11:23:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-17 11:07:05
2021 Piotr Pogoda 2021-06-17 09:57:55
2021 Piotr Pogoda 2021-06-17 09:24:50
2021 Piotr Królikowski 2021-06-16 21:54:08
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 17:30:19
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 17:22:01
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-16 16:51:13
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-16 15:48:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-16 14:14:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-16 14:03:31
XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-16 13:51:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-16 12:37:24
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-06-16 12:33:40
2021r. Marcin Lontkowski 2021-06-16 12:30:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-16 12:05:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-16 12:01:39
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Sylwia Orlik 2021-06-16 09:41:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 14:54:48
Informacja o petycjach Joanna Malinowska 2021-06-15 14:42:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej na Chabrach Teresa Muc 2021-06-15 12:44:38
Aktualności Weronika Bartyla 2021-06-15 11:54:16
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-06-15 11:51:21
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-06-15 11:39:18
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-06-15 11:35:18
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-06-15 10:44:26
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-06-15 10:39:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 10:38:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 10:31:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-15 09:31:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-15 09:18:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 08:12:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:59:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:54:13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:45:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:45:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-15 07:44:56
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:43:30
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:39:11
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-15 07:34:58
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2020 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 15:22:53
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2019 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 15:11:03
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2018 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 14:57:47
Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2016 roku Elżbieta Gabor 2021-06-14 14:47:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-06-14 14:40:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-14 13:25:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-14 13:13:14
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-06-14 12:24:02
Dotacje jednoroczne 2021 Marta Marcjasz 2021-06-14 12:20:21
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-14 11:29:10
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-14 10:59:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-14 10:18:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-14 10:08:19
Klauzula informacyjna - skargi, wnioski i petycje Magdalena Mazurek 2021-06-14 09:45:03
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2021-06-14 09:35:30
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2021-06-14 08:59:33
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2021-06-14 08:44:24
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-12 00:01:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:11:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:06:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:03:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 15:00:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:57:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:54:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:51:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 14:49:00
w sprawie przejmowania i ewidencjonowania spadków dziedziczonych przez Gminę Opole Natalia Buczyńska 2021-06-11 13:35:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 13:18:31
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 13:06:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-11 12:58:24
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie problemów z parkowaniem Teresa Muc 2021-06-11 12:48:51
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25 Teresa Muc 2021-06-11 12:45:46
w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole – Urząd Miasta Opola Natalia Buczyńska 2021-06-11 12:04:58
Zawiadomienie STRON postępow. ODWOŁANIE, PRZEKAZANIE do SKO_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Chabraszewska 2021-06-11 11:57:08
Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej Agnieszka Dudek 2021-06-11 09:23:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:17:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:10:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:04:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 09:01:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:58:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:53:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:47:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:34:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-11 08:22:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-11 08:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 08:07:14
Aktualności Weronika Bartyla 2021-06-11 08:03:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-11 07:57:38
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-06-10 23:24:32
Wyniki konkursu z zakresu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Agnieszka Dudek 2021-06-10 16:03:52
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-06-10 15:03:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 14:40:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 14:00:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:56:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:53:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:50:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:48:02
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:44:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:41:58
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:38:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:35:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:30:38
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-10 13:21:44
Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu Paweł Sadło 2021-06-10 13:09:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 13:07:16
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 12:02:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-10 11:44:32
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-06-10 10:26:20
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2021-06-10 10:16:46
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 10:11:51
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 09:12:50
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-10 09:03:53
XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-06-09 15:26:00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-06-09 15:25:12
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 15:24:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-06-09 15:07:01
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 14:29:51
Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Agnieszka Dudek 2021-06-09 14:27:43
2021 Jolanta Zaprzał 2021-06-09 13:25:50
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-09 10:02:58
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-06-09 09:58:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-09 08:01:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-06-09 07:56:31
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 15:10:38
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-06-08 15:00:05
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 14:59:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-06-08 14:02:05
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-06-08 13:45:05
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-06-08 11:50:46
Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia dla pieszych ul. Tysiąclecia Teresa Muc 2021-06-08 11:18:58
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-08 11:08:08
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 11:03:33
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:56:02
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:52:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:46:08
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Malinowska 2021-06-08 10:41:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-08 10:22:28
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 09:04:46
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 08:58:25
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-06-08 08:52:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.21.2021.AC Anna Caputa 2021-06-07 15:19:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie żywopłotu na Chabrach Teresa Muc 2021-06-07 15:07:54
Interpelacja radnej Anny Łegowik w sprawie strategii rozbudowy ścieżek rowerowych Teresa Muc 2021-06-07 15:03:10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci - linii elektroenergetycznej sN i nN wraz z kontenerową stacją transformatorową w rejonie ul. Wroc Justyna Janson-Sobolewska 2021-06-07 14:03:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UAB.6730.97.2021.KI dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza na lokal mieszkalny z przebudową lukarn przy ul. Wojciecha Drzyma Katarzyna Iżykowska 2021-06-07 13:16:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UAB.6730.97.2021.KI z dnia 07.06.2021 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza na lokal mieszkalny z przebudową lukarn przy ul. Wojciecha Drzyma Katarzyna Iżykowska 2021-06-07 13:15:54
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-07 12:37:33
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-07 12:33:36
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-06-07 09:17:51
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-06-07 08:22:27
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 08:01:20
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:52:03
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:49:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-06-07 07:38:39
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 15:05:35
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:52:58
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieków Teresa Muc 2021-06-02 14:52:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie retencji Teresa Muc 2021-06-02 14:49:35
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:36:23
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:34:27
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:30:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:26:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:16:54
2021 Artur Szatyński 2021-06-02 14:09:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2021-06-02 14:05:26
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-06-02 14:00:49
Konkurs Półkolonie 2021 Marta Marcjasz 2021-06-02 13:52:59
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:08:14
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:05:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 12:03:56
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Joanna Kaleta 2021-06-02 11:52:44
2021 Artur Szatyński 2021-06-02 11:34:16
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-06-02 11:23:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-01 14:59:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-06-01 14:43:06
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Małgorzata Maćków 2021-06-01 14:25:31
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-06-01 13:57:43
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:44:45
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:33:35
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:27:09
2021 Piotr Pogoda 2021-06-01 13:12:22
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Sylwia Orlik 2021-06-01 12:05:50
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 09:04:54
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 09:00:57
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 08:46:53
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-06-01 08:44:15
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2021-06-01 08:37:48
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-06-01 08:37:25
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-06-01 08:30:58
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-06-01 08:23:48
Przedszkole nr3; Przedszkole nr4; Przedszkole nr18; Przedszkole nr23; Przedszkole nr37; Przedszkole nr43; Przedszkole nr46; Przedszkole Int. nr51; Przedszkole nr54; Przedszkole nr55; Przedszkole nr56 Sylwia Orlik 2021-06-01 06:25:36
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-31 16:42:34
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-31 15:12:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-31 14:57:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-31 14:43:01
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-31 13:20:40
Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie harmonogramu imprez na 2021 r. Teresa Muc 2021-05-31 13:15:46
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 13:13:58
Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania. Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 13:05:28
DECYZJE ŚRODOWISKOWE Magdalena Chabraszewska 2021-05-31 12:49:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 11:07:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 11:01:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-31 10:50:41
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-31 10:37:47
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-31 08:21:27
NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-05-31 07:56:01
2021 Artur Szatyński 2021-05-28 21:07:38
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-05-28 15:25:09
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-05-28 15:14:07
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-05-28 14:15:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń, ulg, odroczeń, rozłożono spłatę na raty ora Piotr Peer 2021-05-28 14:01:27
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2021-05-28 13:59:49
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-05-28 13:33:17
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wymiany nieruchomości Teresa Muc 2021-05-28 13:05:01
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-05-28 12:53:49
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-28 12:44:38
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-28 10:01:58
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-28 09:59:11
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-05-28 09:01:55
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-46.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-28 08:32:40
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie urządzenia filtracyjnego w komunikacji miejskiej Teresa Muc 2021-05-27 15:14:47
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Agnieszka Dudek 2021-05-27 14:13:38
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej Agnieszka Dudek 2021-05-27 13:58:16
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:47:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:43:53
Sprawozdanie 2020 Agnieszka Nowacka 2021-05-27 13:32:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-27 13:19:41
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-27 13:10:39
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Wodociągowej Teresa Muc 2021-05-27 13:02:33
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu na Wyspie Bolko Teresa Muc 2021-05-27 12:54:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oficera rowerowego i oficera pieszego Teresa Muc 2021-05-27 12:46:51
informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Budowa zbiorników do magazynowania ciekłego azotu na terenie działki nr 659/2, obręb Wróblin”, zlokalizowanego na działce nr 659/2, Małgorzata Knap 2021-05-27 12:43:07
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu chodników Teresa Muc 2021-05-27 12:40:12
2021 Artur Szatyński 2021-05-27 09:18:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-26 14:15:46
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-05-26 13:39:38
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-26 13:20:32
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-26 12:53:43
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:47:49
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:12:04
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-26 12:09:12
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-26 11:20:35
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-26 11:14:55
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2021-05-26 10:24:19
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-05-26 09:54:14
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-26 09:42:46
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-26 09:34:09
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-26 09:19:57
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:46:08
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:38:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:33:50
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:31:36
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:26:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:23:31
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:17:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:09:28
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-26 08:05:15
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:33:58
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:25:32
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:10:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-25 14:07:42
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-05-25 13:52:15
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25 Teresa Muc 2021-05-25 13:45:38
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-05-25 12:31:01
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-05-25 11:40:36
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach Teresa Muc 2021-05-25 11:38:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-25 11:23:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-25 11:19:23
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-25 09:13:54
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-25 09:10:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-24 14:48:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:12:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:08:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-24 14:06:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu na Chabrach Teresa Muc 2021-05-24 11:16:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-24 08:41:10
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-05-21 15:11:31
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Teresa Muc 2021-05-21 14:51:55
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej Teresa Muc 2021-05-21 14:48:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie budowy centrum przesiadkowego Opole Wschodnie - nadzór Teresa Muc 2021-05-21 14:44:48
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejazdów rowerowych Teresa Muc 2021-05-21 14:16:20
Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi Teresa Muc 2021-05-21 14:13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-21 14:07:20
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-05-21 13:57:18
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-05-21 13:36:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-21 12:43:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-21 12:41:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-21 11:53:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-21 11:49:39
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-21 10:16:52
INFORMACJA Iwona Adamowicz 2021-05-20 14:38:58
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-20 13:54:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-20 07:40:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej na dz. nr 566/129, 568/129, 565/129 k.m. 4, obr. Wrzoski, w Opolu Amadeusz Duchnik 2021-05-19 15:18:53
Centrum Wspierania Edukacji w Opolu Jadwiga Kost 2021-05-19 13:19:06
Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Wójciak 2021-05-19 13:18:53
Zawiadomienie STRON postępow.WYDANA DECYZJA_Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej Magdalena Wójciak 2021-05-19 13:17:20
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-05-19 13:12:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy/a Katarzyna Pawlak 2021-05-19 13:02:28
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-05-19 12:41:28
Centrum Wspierania Edukacji w Opolu Jadwiga Kost 2021-05-19 12:39:12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Jadwiga Kost 2021-05-19 12:35:56
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-19 12:29:40
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-19 12:24:35
Publiczne Szkoły Ponadgimnazjalne Jadwiga Kost 2021-05-19 12:20:41
Gimnazja Jadwiga Kost 2021-05-19 12:16:32
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 Jadwiga Kost 2021-05-19 12:08:38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 Jadwiga Kost 2021-05-19 12:04:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie fontanny Teresa Muc 2021-05-19 10:58:30
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2021-05-19 10:23:33
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2021-05-19 10:18:22
2021 Piotr Królikowski 2021-05-19 09:14:08
2021r. Marcin Lontkowski 2021-05-19 08:42:41
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-18 15:01:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-18 12:19:49
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-05-18 12:06:08
Kluby Radnych Aleksandra Lukosz 2021-05-18 11:55:47
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-18 08:45:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 13:16:20
Przedszkole nr 3; Przedszkole nr 4; Przedszkole nr 18; Przedszkole nr 23; Przedszkole nr 37; Przedszkole nr 43; Przedszkole nr 46; Przedszkole Integr. nr 51; Przedszkole nr 54; Przedszkole nr 55; Prze Sylwia Orlik 2021-05-17 13:03:39
Przedszkole Publiczne nr 3; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18; Przedszkole Publiczne nr 23; Przedszkole Publiczne nr 37; Przedszkole Publiczne nr 43; Przedszkole Publiczne nr 46; Sylwia Orlik 2021-05-17 13:01:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 12:56:55
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18 "Zielony Domek"; Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima; Przedszkole Publiczne nr 37 "E Sylwia Orlik 2021-05-17 12:56:33
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy; Przedszkole Publiczne nr 4; Przedszkole Publiczne nr 18 "Zielony Domek"; Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima; Przedszkole Publiczne nr 37 "E Sylwia Orlik 2021-05-17 12:52:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-17 12:41:42
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-17 08:12:27
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-05-16 20:28:22
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego Teresa Muc 2021-05-14 14:19:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-05-14 12:59:44
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:51:37
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 12:33:27
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 12:27:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-14 12:26:42
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2021-05-14 11:48:39
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2021-05-14 11:33:43
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej Teresa Muc 2021-05-14 10:44:41
ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE / PRZETWARZANIE ODPADÓW Marcin Lontkowski 2021-05-14 10:42:22
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Migdałowej Anna Caputa 2021-05-14 09:22:30
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 19:37:31
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:24:39
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-13 14:21:36
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezprzetargowe nieodpłatne użyczenie Patrycja Remisz 2021-05-13 14:18:44
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Sylwia Orlik 2021-05-13 12:43:04
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:17:46
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2021-05-13 12:12:35
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 12:00:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-13 11:54:47
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Małgorzata Maćków 2021-05-13 11:36:20
2021 Bartłomiej Jaworek 2021-05-13 10:09:47
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-05-13 08:35:15
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-12 16:17:24
XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 15:20:11
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-05-12 14:07:22
XXXL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-05-12 13:08:00
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-12 11:17:55
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-12 11:06:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:34:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:25:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:15:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 09:09:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-12 08:56:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2021-05-12 07:57:20
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-05-12 06:59:36
Zespół Szkół Specjalnych; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących; Zespół Szkół Mechanicznych Sylwia Orlik 2021-05-12 06:53:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-05-12 06:49:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-05-11 15:44:54
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-11 12:34:43
2021 Natalia Bugańska 2021-05-10 17:26:11
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-05-10 12:47:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-10 10:23:04
Turystyka i krajoznawstwo 2021 Agnieszka Nowacka 2021-05-07 14:03:23
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:48:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:45:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:44:32
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:40:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:39:47
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:31:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:26:45
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2021-05-07 13:24:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-05-07 13:24:38
Rekrutacja na Rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym - uzupełniająca Joanna Szechowicz 2021-05-07 13:18:57
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 12:34:19
2020 rok Jadwiga Kost 2021-05-07 11:56:13
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-25.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Informacja Dyrektora Zarządu Zl Piotr Makarowski 2021-05-07 11:38:28
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:35:59
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego Teresa Muc 2021-05-07 11:30:45
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:28:47
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:21:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-05-07 11:11:47
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych Teresa Muc 2021-05-07 10:55:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:53:48
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-18.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 10:36:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103815 O od km 0+018,30 do km 0+058,80 dla za Urszula Wichłacz 2021-05-07 10:27:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-14.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:49:44
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-13.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 09:38:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:12:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wyd. dec. środ. dla przeds. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 Magdalena Kucab 2021-05-07 09:10:10
Informacja o wszczeciu postepowania nr GL.ZUZ.3.4211.3-2.2021.KS w sprawie przejęcia przez nastepcę prawnego praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego Piotr Makarowski 2021-05-07 08:20:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 08:07:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Krzysztof Bucher 2021-05-07 07:53:50
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2021-05-06 13:28:41
2021 Piotr Pogoda 2021-05-06 08:49:03
Obwieszenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.10.2020.AD dotyczące decyzj o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Amadeusz Duchnik 2021-05-05 14:16:36
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Tarkowska 2021-05-05 13:49:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-05 13:17:38
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:26:37
Komisje Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:19:36
Skład Rady Miasta Aleksandra Lukosz 2021-05-05 11:16:05
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-05-05 10:42:22
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi Beata Śliwińska 2021-05-05 09:31:47
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-05-05 08:40:17
2021 Artur Szatyński 2021-05-04 21:29:38
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:19:09
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 18:10:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-05-04 17:31:55
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 16:14:32
Pozostałe Jednostki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:21:44
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-05-04 15:09:10
Komisja Rewizyjna Beata Śliwińska 2021-05-04 13:37:45
Jak zgłosić zgromadzenie Jolanta Zaprzał 2021-05-04 13:14:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 12:23:35
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-05-04 11:39:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:57:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:28:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:13:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-05-04 10:08:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-05-04 09:50:21
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-30 14:29:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:14:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:09:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 13:04:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:55:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:51:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:47:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:43:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:39:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:12:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 12:05:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:58:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:55:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:49:26
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:39:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:38:27
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:23:32
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:16:10
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-30 11:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:10:16
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-30 11:07:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 11:06:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2021-04-30 11:03:34
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-30 11:01:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:41:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 10:31:59
Lokalne standardy urbanistyczne Weronika Bartyla 2021-04-30 10:00:54
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-30 08:14:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:07:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-30 08:01:16
Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.31.2020.ELŚ (dot. ustalenia odszkodowania za działkę nr 86/69 am 37 Szczepanowice przejętą pod drogę publiczną) Adam Kordek 2021-04-30 07:56:56
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:56:08
Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej Teresa Muc 2021-04-30 07:52:36
2021 Artur Szatyński 2021-04-29 20:27:23
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 15:37:58
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:26:14
XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r. Elżbieta Pawlicka 2021-04-29 15:00:01
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-29 14:59:00
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-29 14:57:48
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 14:52:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacyjną ul. Kre Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:16:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OPO1523C wraz z kablo Amadeusz Duchnik 2021-04-29 14:15:39
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-29 12:10:12
Konkurs zajęcia pozalekcyjne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:24:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-29 10:19:50
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Grzegorz Filipkowski 2021-04-29 10:08:44
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-29 10:01:09
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2021-04-28 20:46:06
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 15:08:01
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-28 14:56:24
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:22:12
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-28 12:20:42
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych Teresa Muc 2021-04-28 10:18:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:05:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 10:00:46
2021 Artur Szatyński 2021-04-28 10:00:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:50:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:46:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:37:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:31:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:26:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:20:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:13:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:05:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 09:00:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:55:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-28 08:51:18
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2021-04-28 08:36:35
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:27:02
Miejskie Centrum Świadczeń Grzegorz Filipkowski 2021-04-27 14:13:01
Komisja Społeczna i Zdrowia Beata Śliwińska 2021-04-27 14:09:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi; Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX Sylwia Orlik 2021-04-27 13:19:40
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Agnieszka Pusz 2021-04-27 11:07:00
Interpelacja radnej Elżbiety Biń w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych Teresa Muc 2021-04-27 09:43:56
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic Teresa Muc 2021-04-27 09:38:09
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Teresa Muc 2021-04-27 09:30:39
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-26 13:11:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:13:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:10:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 12:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:53:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:41:34
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:32:46
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa Teresa Muc 2021-04-26 11:29:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:27:06
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie Teresa Muc 2021-04-26 11:26:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:19:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:13:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:08:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 11:05:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-26 10:55:21
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-04-26 10:05:52
Komisja Budżetowa Teresa Muc 2021-04-26 08:42:53
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-26 08:27:35
2021 Artur Szatyński 2021-04-23 17:01:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:20:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:16:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:05:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 15:01:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 14:55:19
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:31:45
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:28:48
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:24:49
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-23 14:24:44
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. Maria Dutkiewicz 2021-04-23 14:16:07
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami Teresa Muc 2021-04-23 14:13:49
Komisja Infrastruktury Teresa Muc 2021-04-23 14:03:36
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:49:19
Wydział Promocji Kamila Krawczyk 2021-04-23 11:42:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 09:09:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:58:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:53:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:44:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:32:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-23 08:20:11
2021r. Marcin Lontkowski 2021-04-22 12:42:00
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku Teresa Muc 2021-04-22 11:29:50
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-22 11:18:56
2021 Piotr Pogoda 2021-04-22 11:13:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:44:23
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich Teresa Muc 2021-04-22 10:40:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:39:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:35:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:32:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:25:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:21:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-22 10:17:25
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:14:07
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:11:51
Wydział Finansowania Oświaty Małgorzata Tarkowska 2021-04-22 10:04:30
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2021-04-21 14:43:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury Teresa Muc 2021-04-21 14:30:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:49:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:44:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:41:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:38:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:33:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:29:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:26:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:19:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 13:15:53
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK Teresa Muc 2021-04-21 13:11:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-21 10:24:09
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-21 09:22:47
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-21 08:46:48
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:10:05
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-21 08:00:58
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2021-04-21 07:34:50
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania usługowego lokalu biurowego na cele usług zdrowia - gabinety lekarskie z zapleczem, na terenie dz. n Justyna Janson-Sobolewska 2021-04-20 13:06:12
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-20 11:31:59
Wyniki Konkurs - Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych Agnieszka Dudek 2021-04-20 10:35:32
Wyniki konkursu - Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji Agnieszka Dudek 2021-04-20 09:53:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:28:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:23:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:15:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-20 09:10:26
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1229/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1231/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BRONICZA (DZ. NR 1230/69, KM 9, OBR. BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2021-04-20 07:56:17
ODWOŁANIE I PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIER. GR. W OPOLU PRZY UL. BRONICZA Joanna Kubacka 2021-04-20 07:55:44
Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Norbert Honka 2021-04-19 15:57:26
Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu Teresa Muc 2021-04-19 11:52:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:19:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-19 10:13:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:09:22
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola Teresa Muc 2021-04-19 10:07:31
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Magdalena Kubis 2021-04-19 10:04:39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 10:04:12
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-04-19 09:55:04
Planowanie Przestrzenne Weronika Bartyla 2021-04-19 09:45:34
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:57:04
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Sylwia Orlik 2021-04-19 08:51:31
2021 Piotr Pogoda 2021-04-18 01:04:43
2021 Karolina Burmistrz 2021-04-16 18:47:22
Komisje Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:35:06
Skład Rady Miasta Beata Katra 2021-04-16 14:30:36
UPUBLICZN_wydanie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:39:12
UPUBLICZN_wydnie DECYZJI_DŚ dla przedsięwz pn. Usytuowanie wanny trawiącej i 2 zbiorników magazyn na terenie funkcjonującego zakładu FAM Sp. z o. ul.Odrzańska 20 Opole Beata Śliwińska 2021-04-16 12:38:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2021.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa na terenie części działek nr 97, 98m k.m. 3, obręb Wrzoski, ul. Nad Stawem w Opolu Katarzyna Iżykowska 2021-04-15 14:00:54
Rada Miasta Beata Katra 2021-04-15 13:43:19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:43:00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:38:29
PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:34:29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:31:23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu Sylwia Orlik 2021-04-15 13:29:34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Jadwiga Kost 2021-04-15 13:28:07
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:35:18
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:30:26
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Violetta Ciesielczuk 2021-04-15 12:26:27
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej Teresa Muc 2021-04-15 12:05:08
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 11:11:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2021-04-15 10:33:05
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-15 09:29:20
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole Teresa Muc 2021-04-14 15:08:02
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Teresa Muc 2021-04-14 11:38:32
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci Teresa Muc 2021-04-14 11:34:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2021-04-14 08:45:05
Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu Teresa Muc 2021-04-14 08:39:11
Wydział Prawny Marek Kulig 2021-04-13 19:36:55
Dystrybucja biletów - POS Tomasz Guzik 2021-04-13 15:16:31
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2021-04-13 15:14:34
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-04-13 14:59:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-04-13 13:54:04
2021 Artur Szatyński 2021-04-13 11:23:22
Dotacje jednoroczne 2021 Beata Baraniewicz 2021-04-13 11:18:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:37:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:33:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 09:00:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:57:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:24:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:14:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 08:04:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-13 07:58:10
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-04-12 15:47:17
Żłobek nr.4 w Opolu Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:53:57
Konkurs na stanowisko SPECJALISTY ds. KADR I PŁAC Joanna Ratajczak 2021-04-12 13:51:21
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-04-10 14:35:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Wrocławskiej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:57:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ulicy Brylantowej Anna Zamorowska 2021-04-09 12:56:43
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2021-04-09 12:04:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-04-09 11:44:12
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2021 roku Monika Laxy-Bernard 2021-04-09 11:07:07
Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania Teresa Muc 2021-04-09 11:00:07
Wydział Finansowania Oświaty Joanna Parobecka 2021-04-09 10:30:42
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:40:57
Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów Joanna Szechowicz 2021-04-08 14:29:20
2021 Artur Szatyński 2021-04-08 09:12:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-08 08:46:35
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika Sylwia Orlik 2021-04-07 12:21:14
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-07 12:15:26
Rok 2021 Joanna Malinowska 2021-04-07 07:29:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:26:53
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:22:29
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:19:17
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:15:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:12:31
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:07:25
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:04:24
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 11:00:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:55:36
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:49:07
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:44:38
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-04-06 10:38:58
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-06 08:29:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:16:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-06 08:13:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:11:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Anna Caputa 2021-04-06 08:10:25
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2021-04-02 13:44:14
Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 13:33:34
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180 Teresa Muc 2021-04-02 10:08:39
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2021-04-02 10:08:16
Aktualności Weronika Bartyla 2021-04-02 08:28:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:20:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:17:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:13:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-04-02 08:08:11
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:47:04
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-04-01 13:34:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-04-01 13:23:17
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-04-01 11:34:41
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 16:04:59
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Maria Dutkiewicz 2021-03-31 15:26:59
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Joanna Szechowicz 2021-03-31 15:13:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:33:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:32:14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Tomasz Bajor 2021-03-31 13:29:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2021-03-31 12:51:10
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie Teresa Muc 2021-03-31 12:26:15
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO Teresa Muc 2021-03-31 12:22:49
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew Teresa Muc 2021-03-31 12:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-31 11:47:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 11:00:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2021-03-31 08:49:51
Raport o stanie zapewnienia dostępności Sonia Respekta-Załężna 2021-03-31 08:42:22
Aktualności Weronika Bartyla 2021-03-31 08:27:22
2021 Piotr Pogoda 2021-03-30 23:42:38
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 14:11:15
Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. Maria Dutkiewicz 2021-03-30 13:14:56
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-30 13:03:32
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-30 12:41:37
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 11:12:49
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:54:02
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:34:41
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:28:31
Dostępność Marcin Lontkowski 2021-03-30 10:21:28
Deklaracja dostępności Marcin Lontkowski 2021-03-30 09:23:35
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:14:31
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:12:27
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:10:36
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:08:09
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2021-03-29 14:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:20:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 12:18:56
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Weronika Bartyla 2021-03-29 12:14:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:55:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:12:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:08:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 11:04:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu Weronika Bartyla 2021-03-29 10:54:41
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2021-03-29 10:03:19
2021 Andrzej Karbowniczek 2021-03-28 20:45:22
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:56:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:51:12
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:45:53
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2021-03-28 14:39:33
2021 Piotr Królikowski 2021-03-26 14:46:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 14:01:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:57:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:53:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2021-03-26 13:52:03
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:35:02
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2021-03-26 13:29:03
Komisja Budżetowa Joanna Panas 2021-03-26 13:17:13
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 13:10:08
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Panas 2021-03-26 13:02:11
Komisja Edukacji i Kultury Joanna Panas 2021-03-26 12:56:57
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Małgorzata Maćków 2021-03-26 12:37:58
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:17:45
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-26 12:14:41
XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r. Aleksandra Lukosz 2021-03-26 08:25:52
120.1 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:12:12
0050 Marcin Lontkowski 2021-03-25 13:08:22
Komisja Sportu i Turystyki Beata Katra 2021-03-24 15:12:40
Rok 2021 Joanna Kaleta 2021-03-24 13:31:12
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:13:13
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 13:04:08
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 12:47:40
Narodowy Spis Powszechny 2021r. Marcin Lontkowski 2021-03-24 11:55:02
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich Teresa Muc 2021-03-24 10:53:09
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 10:01:14
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2021-03-24 09:02:17
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach Teresa Muc 2021-03-24 08:35:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu Teresa Muc 2021-03-23 15:21:16
0050 Marcin Lontkowski