logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   plus Komisje Rady Miasta
   plus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   plus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   plus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   plus Raporty o stanie gminy
   plus Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


ORGANY WŁADZY > Rada Miasta

Spis dokumentów:
1. Skład Rady Miasta
2. Kluby Radnych
3. Komisje Rady Miasta
4. Protokoły Komisji Rady Miasta
5. Sesje Rady Miasta Opola
6. Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
7. Protokoły Rady Miasta Opola
8. Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
9. Raporty o stanie gminy
10. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Przewodniczący Rady Miasta Opola: Łukasz Sowada

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Opola: Sławomir Batko
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta: Opola: Barbara Kamińska
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta: Opola: Małgorzata Wilkos

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących Rady. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady dokonuje się w trybie określonym ustawą z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych, jednak kandydatura musi być uzasadniona, a kandydat musi wyrazić zgodę.

Do zadań przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:

1. organizowanie sesji Rady, w szczególności zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmo­wania uchwał i kierowanie projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby,
2. kierowanie skarg do zbadania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
3. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
4. działanie w zakresie ochrony praw radnego,
5. rozdzielanie zadań między radnych, gdy przepisy nie wymagają uchwały Rady,
6. nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,
7. przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia i nagród dla Prezydenta Miasta,
8. koordynowanie działań komisji Rady, a w szczególności:
a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań,
b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji z programami uchwalonymi przez Radę i planami sesji Rady,
c) nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz wykorzystaniem ich opinii,
9. wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycznych lub dokonanie oceny pracy komisji.

Ilość odwiedzin: 142946
Nazwa dokumentu: Rada Miasta
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimiera Ochendowska
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimiera Ochendowska
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Katra
Data wytworzenia informacji: 2010-12-13 09:13:00
Data udostępnienia informacji: 2010-12-13 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-15 13:43:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner