logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mapa strony:

PRAWO
   Zarządzenia
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola
         0050
         0151
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola jako Kierownika Urzędu
         0152
         120.1
   Budżet
      Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
      2003 rok
         Uchwała budżetowa
         Sprawozdanie
      2004 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2005 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2005 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2005 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2006 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
         Informacja za I półrocze
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
         Sprawozdanie
      2007 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
         Informacja za I półrocze
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
         Sprawozdanie
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
      2008 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
         Informacja za I półrocze
         Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
      2009 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2009 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2009 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2009 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2009 r.
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Opinia RIO o wykonaniu budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r. - prezentacja
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r.
         Formularz dotyczący informacji w zakresie gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.
      2010 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2010 rok
         Informacja o stanie mienia komunalnego
         Prognoza długu
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej.
         Opinia RIO - prognoza długu.
         Opinia RIO - deficyt.
         Budżet miasta Opola na 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2010 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2010 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r.
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
      2011 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Budżet miasta Opola na 2011 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2011-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2011 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2011 r. - prezentacja
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.
      2012 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2012 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2012-2036
         Przetarg na agenta emisji obligacji komunalnych
         Uchwała 130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto Opole
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
      2013 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Formularz planu finansowego na 2013 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2013 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2013-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
      2014 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.416.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2013 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2014 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2014 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2014 rok
         Formularz planu finansowego na 2014 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2014 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2014-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
      2015 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.332.2014 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2014 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2015 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2015 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2015 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2015-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2015 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         nformacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
      2016 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.337.2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 lipca 2015 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2016 r.
         Uzupełnienie do założeń do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2016 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2016 r.
         Formularz planu finansowego na 2016 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2016 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2016 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2016 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
            Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
      2017 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.416.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 lipca 2016 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2017 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
            Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwrtał 2017r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2017 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2017r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Opinia RIO - informacja o przebiego wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2017 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
      2018 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2018 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Sprawozdania za I kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2018 r.
         Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
      2019 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2019 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2019 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2019 r.
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2019 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2019 r.
         Autopoprawka nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2019-2040
         Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2019 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2019 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.- uzupełnienie
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2019 r.
         Sprawozdania za IV kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2019 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
      2020 rok
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2020 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2020 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Formularz planu finansowego na 2020 r. wraz z instrukcją.
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2020 r.
         Autopoprawka 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Budżet miasta Opola na 2020 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2020-2040
         Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2020 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2020 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2020 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2020 r.
         Sprawozdania za IV kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2020 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.
      2021 rok
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2021 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2021 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2021 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2021 r.
         Autopoprawka nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2021 r. (projekt)
         Opinia RIO w Opolu - deficyt (projekt)
         Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2021 r. wraz z instrukcją.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2021 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2021-2040
         Opinia RIO - deficyt
         Sprawozdania za I kwartał 2021 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2021 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2021 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2021 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2021 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2021 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2021 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2021 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2021 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2022 - 2040
      2022 rok
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2022 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.452.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 5 sierpnia 2021 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2022 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2022 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO w Opolu - uchwała budżetowa na 2022 r. (projekt)
         Opinia RIO w Opolu - deficyt (projekt)
         Opinia RIO w Opolu - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2022 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2022 - 2040
         Opinia RIO - deficyt
   Sprawozdania finansowe
      2018 rok
         Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r.
         Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r.
         Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok
         Bilans jednostki budżetowej za 2018r.
         Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r.
         Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
         Informacja dodatkowa za 2018r.
      2019 rok
         Bilans skonsolidowany za 2019r.
      2020 rok
         Bilans skonsolidowany JST za 2020r.
   Podatki i opłaty lokalne
      2017
         Podatek od nieruchomości 2017
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na 2017 rok
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2018
         Podatek od nieruchomości 2018
         Podatek rolny 2018
         Podatek od środków transportowych 2018
         Podatek leśny 2018
         Opłata targowa na 2018 rok
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2019
         Podatek od nieruchomosci 2019
         Podatek rolny 2019
         Podatek leśny 2019
         Podatek od środków transportowych 2019
         Opłata targowa na 2019
      2020
         Podatek od nieruchomości 2020
         Podatek rolny 2020
         Podatek leśny 2020
         Podatek od środków transportowych 2020
         Opłata targowa na 2020
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
         Zaświadczenia
         Zwrot podatku akcyzowego
      2021
         Podatek od nieruchomości 2021
         Podatek rolny 2021
         Podatek leśny 2021
         Podatek od środków transportowych 2021
         Opłata targowa 2021
         Zaświadczenia
         Zwrot podatku akcyzowego
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2022
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek leśny
         Podatek od środków transportowych
         Zaświadczenia
         Zwrot podatku akcyzowego

URZĄD MIASTA OPOLA
   Dostępność
      Deklaracja dostępności
      Raport o stanie zapewnienia dostępności
   Sprawy komórek organizacyjnych
      Wydział Spraw Obywatelskich
      Wydział Sportu
         Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
            Przyznane dotacje wieloletnie na sport
            Wnioski na dotacje wieloletnie 2017-2018
         Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
            Wzory wniosków o dofinansowanie
         Dotacje jednoroczne 2016
            UIKŁF PIRUETTE Opole
            KŚ JUDO AZS Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - koszykówka
            TS GWARDIA Opole - imprezy sportowe
            TS GWARDIA Opole
            Gwardia Opole sp. z o.o.
            AZS KU Politechniki Opolskiej - shorttrack
            HAWI RACING TEAM
            Opolskie Towarzystwo Kajakowe
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka kobiet
            PEGO SA
            KS Budowlani Opole
            KKS Gwardia Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka mężczyzn
            OKK Kyokushin
            OK Taekwon-do
            HAWI RACING TEAM - OPOLSKA KAROLINKA
            TH Marsjanie
            UKS Rodło
            Stowarzyszenie Bieg Opolski
            MKS ZRYW Opole
            OKS Orda Opole
            OOW LOK - strzelectwo sportowe
            OOW LOK - strzelectwo sportowe - seniorzy
            OOW LOK - modelarstwo
            UKS Start Opole
            OKS Odra Opole - Akademia
            KS UNIA
            Football Academy
            LZS Grudzice
            LKS Groszmal Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - lekkoatletyka
            Opolski Związek Koszykówki
            SFA Wolverines
            AZS KU Politechniki Opolskiej - imprezy i zawody sportowe
            UKS OKAY
            Opolski Klub Bokserski
            Opolski Klub Bokserski - Grand Prix
            Judo Mizuka Sp. z o.o.
            Judo Mizuka Sp. z o.o. - IV MMO
            HAWI RACING TEAM - zawody
            AZS KU PO - sekcja kajakowa
            KS Budowlani Opole
            Polski Związek Weteranów LA
            XIV Turniej Challenger
            Wolverines Opole
            LKS Ziemia Opolska
            TS Gwardia - imprezy sporowe
            UKS START Opole
         Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
            Wyniki konkursu SPORT 2016
         Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
            Wyniki konkursu - sport młodzieżowy 2016
         Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Dotacje jednoroczne 2017
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2017
               IX pula dotacji jednorocznych
            II transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            III transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            IV transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            V transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VI transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VII transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VIII transza - dotacje jednoroczne 2017
            IX pula dotacji jednorocznych
            X transza dotacji jednorocznych
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Dotacje jednoroczne 2018
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018
         Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
         Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
         Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
         Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
         Konkurs z zakresu sportu 2019
            Wyniki konkursu 2019
         Dotacje jednoroczne 2019
            Wyniki częściowe dotacji jednorocznych
         Dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
            Wyniki - dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
         9. Maraton Opolski
         Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego
         50. Samochodowy Rajd Festiwalowy
         Oferta w trybie pozakonkursowym Piruette Opole
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
         Dotacje jednoroczne 2020
            Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020
         Dotacja wieloletnia 2020-2021
         Półmaraton Opolski
         Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej
         51. Samochodowy Rajd Festiwalowy
         Budżet Obywatelski 2020
         Oferta w trybie pozakonkursowym KŚ JUDO AZS
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS "Trolik"
         2021
            Dotacje jednoroczne 2021
               Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2021
            Konkurs zajęcia pozalekcyjne 2021
            Konkurs Półkolonie 2021
         Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024
            Wyniki - dotacje wieloletnie na lata 2022-2024
         2022
            Dotacje jednoroczne 2022
               Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2022
      Wydział Komunikacji
      Centrum Dialogu Obywatelskiego
         PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
            Programy Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r. i 2019-2021 r.
         Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
            STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - EWIDENCJA 2016-2019 AKTUALNY
            Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola stan na 27.07.2020
         Inicjatywa lokalna
            Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
            Inicjatywa Lokalna 2022 - roizstrzygnięcie wniosków
         Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
            Karta usług
         PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
               Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
            2015
            „Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018”
            Wyniki Konsultacji
            2014
            Programy jednoroczne
               2008
               2009
               2010
               2011
               2012
               2013
               2014
            2015
            Konsultacje Wieloleyniego Programu współpracy z organizacjiami pozarządowymi na lata 2016- 2018.
            Program współpracy organizacjami pozarządowymi na 2017r.
            Program współpracy na 2018 r.
            Programy Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r. i 2019-2021 r.
               Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
            Program Współpracy na 2020 i zmiany w Wieloletnim Programie
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
         Sprawozdania
            2008
            2009
            2010
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2016
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2017
            Sprawozdanie za 2017 r.
            2018
            2019
            2020
         Konkursy
            2022
               konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2022
               Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2022
            2021
               Konkurs na nieodpłatna pomoc prawną lub nieopłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku
                  Wyniki konkursu
               Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 2021 rok
                  wyniki konkursu
               Konkurs - Wkłady własne 2021
                  wyniki konkursu
               Konkurs przeciwdziałanie narkomanii 2021
                  wyniki konkursu
               Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021
                  Wyniki konkursu
               Konkurs - wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową REGRANTING
                  wyniki konkursu
               konkurs - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2021
                  wyniki konkursu
               konkurs - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
                  wyniki konkursu -
               Konkurs (2) - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2021-2022 placówek wsparcia dziennego
                  wyniki konkursu
               konkurs - integracja cudzoziemców 2021
                  Wyniki konkursu "Integracja cudzoziemców"
               Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
                  wyniki konkursu
               Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2021-2022 (FESTIWALE)
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu działalności na rzecz mniejszpości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
                  wyniki
               Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
                  wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (szkolenia organizacji pozarządowych)
               Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
                  Wyniki konkursu
               Turystyka i krajoznawstwo 2021
                  Wyniki konkursu
               konkurs z zakresu integracji europejskiej w 2021 r.
                  wyniki
               Konkurs konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2021
                  Wyniki konkursu Pastonalia 2021
               Konkurs Edukacja prawna 2021
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. organizacjom pozarządowym realizacji w Opolu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub nieodpłatnej mediacji w 2022 r.
                  wyniki
               Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a (Dostępność Plus) w 2021 r.
                  WYNIKI - DOSTĘPNOŚĆ PLUS
               Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
               Konkurs z zakresu z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
            Komisje konkursowe
            Nabór na członków komisji konkursowych
               2015
                  Kandydaci do Komisji Konkursowej
                     Ogłoszenie - Kandydaci do Komisji konkursowej
                     Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
               Zapraszamy kandydatów na 2019 r. do komisji
               Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2020 rok
               Nabór na członków komisji konkursowych na rok 2021
            konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
            WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
            Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
         Tryb pozakonkursowy
            2021
               oferta pozakonkursowa - Życzliwy happening
               Oferta pozakonkursowa "W rozwoju dla seniorów"
               oferta pozakonkursowa - „Program Wzmacniania Rodziny PWR 10-14”
               Oferta pozakonkursowa Opolcon 2021
               Oferta pozakonkursowa Noc Kultury 2021 – Muzyka Na krakowskiej
               Oferta pozakonkursowa Ognisty Jubileusz
               Oferta pozakonkursowa Program Unplugged – odłączeni od zagrożeń
               oferta pn. Opole w Rytmie Różnorodności
               oferta pn. Letnie Koncerty Muzyczne na Krakowskiej
               oferta pn. Historia Opola w kilku ujęciach. Warsztaty foto.
               oferta pn. Letnia scena OPO.
               oferta pn. pn. Wydruk drugiego numeru czasopisma O!Fka.
               oferta pn. Obchody 75 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.
               Oferta pozakonkursowa Cztery łapy w domu
               Oferta pozakonkursowa Kocia lecznica
               Oferta pozakonkursowa Kocia stołówka
               Oferta pozakonkursowa - Ptaki w mieście
               Oferta pozakonkursowa Trening Zastępowania Agresji - ART
               Oferta pozakonkursowa pt. Polak, Węgier, Dwa Bratanki
               Oferta pozakonkursowa Międzynarodowe spotkanie członków IPA
               oferta pn. Integracja członków IPA w Opolu
               oferta pn. Poznajmy się w Opolu
               Oferta pozakonkursowa pn. Bajki na Mikołajki
               Oferta pozakonkursowa Warsztaty ekologiczne dla opolskich szkół
               Oferta pozakonkursowa OPO MEETING
               oferta pozakonkursowa - Opole, Oppeln, Оżżоле. Folder promujący Opole
               Oferta pozakonkursowa Dostępni - przygotowani
               oferta pozakonkursowa: Opolskie Zaduszki Jazzowe 2021
               oferta pozakonkursowa: Koncert w językach świata
               oferta pozakonkursowa - Podróż na Monte Cassino-11 Listopada
               oferta pozakonkursowa - Próba dźwięku 2021
               oferta pozakonkursowa - „Organizacja Światowego Dnia Ubogich”
               Oferta pozakonkursowa „Mikołajkowy Turniej Rodzinny Karate Kyokushin”
               Oferta pozakonkursowa pn. Zielona niedziela
               Oferta pozakonkursowa pn. Dialog na rzecz integracji
               Oferta pozakonkursowa Warsztaty demokratyczne
               Oferta pozakonkursowa Każdy ma swoje KINO/ Kino na świąteczny czas
               Oferta pozakonkursowa SZTUKA Z DRUGIEJ RĘKI / UBRANIA NA SZTUKĘ
               Oferta pozakonkursowa „Międzykulturowe warsztaty muzyczne”
         Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
         Konsultacje społeczne
            Konsultacje Społeczne 2022 rok
               Roczny Plan Konsultacji na 2022 rok
         Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
            „Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego”
            Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Nabór kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Lista kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opolu, karta do głosowania
            Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję
            Skład Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję
               Zarządzenie zmieniające
         Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
            Zgłoszone kandydatury do nagrody w konkursie im. Jana Całkę za 2018 rok
         Budżet Obywatelski
            Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
            Budżet Obywatelski 2022
               VIII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA - składanie projektów
               Lista projektów złożonych w BO na 2022 rok
               Lista projektów złożonych w BO na 2022 rok po ocenie merytorycznej
               Lista projektów złożonych w BO na 2022 rok przekazanych do głosowania i odrzuconych
               Wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
               Decyzja o rozdysponowaniu puli środków rezerwowych BO 2022
         Rezerwacja sali
         Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
            Statuty Rad Dzielnic
            Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.
         Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
            Statuty Dzielnic Miasta Opola
         Konkurs im. Jana Całki
            Informacja o zgłoszonych kandydaturach w 2020 roku
         konkurs im. Jana Całki - 2020
      Wydział Promocji
         Konkursy
            2019
               Konkurs na promocję Opola w 2019 roku
               Konkurs na promocję Opola w 2019 roku - II edycja
            2020
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            2021
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wydarzenia
         Tryb pozakonkursowy
            2021r.
               Animacja podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
               Marsz Mikołajów Opole 2021
      Wydział Polityki Społecznej
         Konkursy 2021
            „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku”.
            Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ... (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
            Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Prowadzenie w latach 2022 - 2024 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
            Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania pn. Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych
            Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
         Konkursy 2020
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom - posiłki i usługi opiekuńcze
         Konkursy 2018
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”.
         Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
         Konkursy 2022
            Otwarty konkurs ofert - Centrum Aktywizacji Społecznej
      Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
   Kontrole
      kontrole jednostek
         MKRPA
         MOPOBiU
         PPiRTRR
         OTBS sp. z o.o.
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Ogród Zoologiczny
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Straż Miejska w Opolu
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
         Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
         Miejski Ośrodek Kultury
         Miejski Zakład Komunikacyjny
         SP ZOZ ,,ZAODRZE"
         Centrum Kształcenia Specjalnego
         Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
         Ogród Zoologiczny
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
         ,,FEROMA" sp. z o.o.
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
         Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
         Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Publiczne Gimnazjum Nr 8
         Dom Dziecka
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Zespół Szkolno - Przedszkolny
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Publiczne Gimnazjum Nr 2
         Publiczne Gimnazjum Nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Przedszkole Publiczne nr 25
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 24
         SP ZOZ ,,Śródmieście"
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Publiczne Gimnazjum nr 3
         Powiatowy Urząd Pracy
         Przedszkole Publiczne nr 38
         Przedszkole Publiczne nr 53
         Publiczne Gimnazjum nr 1
         Publiczne Gimnazjum nr 4
         Publiczne Przedszkole nr 6
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczne Gimnazjum nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
         Publiczne Liceum nr I
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 33
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 46
         Żłobek nr 2
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Straż Miejska
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Pogotowie Opiekuńcze
         Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Zespół Szkół Budowlanych
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
         Kontrola dotacji
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
         Zespół Placówek Oświatowych
         Publiczne Przedszkole nr 16
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Przedszkole Publiczne nr 44
         SP ZOZ ,,Centrum"
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 37
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Ogród Zoologiczny
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
         Pogotowie Opiekuńcze
         Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
         Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 4
         Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 36
         Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Klub Sportowy ,,Gwardia"
         Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
         Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
         Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 14
         Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
         Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
         Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
         OTBS sp. z o.o.
         Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
         Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
         Przedszkole Publiczne nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Dziecka
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 3
         Żłobek nr 2
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Przedszkole Publiczne nr 51
         Żłobek nr 3
         Przedszkole Publiczne nr 8
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
         Powiatowy Urząd Pracy
         Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
         Fundacja ,,Fioletowy Pies"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Dom Dziecka
         Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
         Ogród Zoologiczny w Opolu
         Straż Miejska
         Miejskie Centrum Świadczeń
         Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Powiatowy Urząd Pracy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Żłobek nr 9 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
         Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
         Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
         Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
         Opolski Klub Karate Kyokushin
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
         Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
         Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
         Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
         Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
         Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
         Opolski Teatr Lalki i Aktora
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
         Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
         Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
         Przedszkole Publiczne nr 6
         Zespół Szkół Mechanicznych
         OTBS sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         Przedszkole Publiczne nr 44
         Ogród Zoologiczny
         Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
         Klub Sportowy Gwardia Opole
         Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
         Stowarzyszenie Odra Opole
         Opolski Związek Koszykówki
         Zespół Szkół Specjalnych
         Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
         Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
         Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
         Opolski Klub Sportowy Teakwondo
         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
         Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
         Zakład Komunalny Sp. z o.o.
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         Miejskie Centrum Świadczeń
         MOSiR
         Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczne Gimnazjum nr 5
         Publiczne Gimnazjum nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
         Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu
         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu
         Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
         Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
         Publiczne Gimnazjum nr 4
         Publiczne Gimnazjum nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń
         Stowarzyszenie Bieg Opolski
         Akademia Futsalu "Piątka" Opole
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         Judo Mizuka Sp. z o.o.
         Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
         Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
         KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
         Stowarzyszenie Strategia
         SP ZOZ "Śródmieście"
         Klub Sportowy Budowlani
         Stowarzyszenie Quisisana
         Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
         Zespół Szkół Budowlanych
         Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Opolu
         Zespół Szkół Ekonomicznych
         Opolski Klub Karate Kyokushin
         Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
         Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         LZS Swornica Czarnowąsy
         Stowarzyszenie Immaculata
         Zespół Szkół Specjalnych
         Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
         Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
         Stowarzyszenie OKS Odra Opole
         Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes w Opolu
         Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
         Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
         Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego "Profil"
         Opolski Klub Takewondo
         Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w OPolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice
         Klub Piłki Ręcznej Gwardia Opole S.A.
         Opolskie Bractwo Rycerskie
         Stowarzyszenie ELPIS
         Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         Klub Sportowy Budowlani
         Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32
         Stowarzyszenie Kulturalne Opole
         Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole
         Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek
         Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         Szkoły COSINUS (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna)
         Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         AM-Consulting
         Straż Miejska
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30
         KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
         KU AZS Politechniki Opolskiej w Opolu
         Opolski Klub Karate Kyokushin
         Judo Mizuka Sp. z o.o.
         Miejski Zarząd Dróg
      kontrole wewnętrzne
         W. Administarcyjno Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Budżetu i Finansów
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Kultury Sportu i Turystyki
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Komunikacji
         Wydział Polityki Społecznej
         Biuro Projektu Ispa
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
         Biuro Rady Miasta
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         Wydział Oświaty
         Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Inżynierii Miejskiej
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Lokalowy
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Komunikacji
         Miejska Informacja Turystyczna
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
         Wydział Budżetu
         Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
         Biuro Spraw Międzynarodowych
         Wydział Oświaty
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Lokalowy
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
         Wydziały Urzędu Miasta Opola
         Urząd Stanu Cywilnego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Świadczeń Socjalnych
         Wydział Budżetu
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
         Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Informatyki
         Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
         Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji
         Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
         Wydział Lokalowy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Miejski Rzecznik Konsumentów
         Wydział Budżetu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Oświaty
         Wydział Oświaty
         Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
         Wydział Oświaty
         Wydział Lokalowy
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
         Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Geodezji i Kartografii
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Finansowo - Księgowy
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
         Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
         Wydział Komunikacji
         Wydział Oswiaty
         Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
         Wydział Sportu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Lokalowy
         Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
         Centrum Dialogu Obywatelskiego
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
         Wydział Sportu
         Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Biuro Obsługi Inwestorów
         Wydziały Urzędu Miasta
         Wydział Oświaty
         Wydział Budżetu
         Wydziały Urzędu Miasta
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Zamówień Publicznych
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Centrum Dialogu Obywatelskiego
         Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
         Wydział Zamówień Publicznych
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Spraw Obywatelskich

ORGANY WŁADZY
   Rada Miasta
      Skład Rady Miasta
      Kluby Radnych
      Komisje Rady Miasta
         Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2020 r.
         Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2021 r.
         Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2022 rok
      Protokoły Komisji Rady Miasta
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Infrastruktury
         Komisja Edukacji i Kultury
         Komisja Społeczna i Zdrowia
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
         Komisja Sportu i Turystyki
      Sesje Rady Miasta Opola
      Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
         Klauzula Informacyjna RODO
         Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2021 rok
         Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2022 rok
         I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
            Projekty uchwał
         II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
            Projekty uchwał
         V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
         VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
         VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
            Projekty uchwał
         VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
            Projekty uchwał
         IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
         X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
         XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
            Projekty uchwał
         XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
         XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
            Projekty uchwał
         XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
            Projekty uchwał
         XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
            Projekty uchwał
         XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
            Projekty uchwał
         XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
            Projekty uchwał
         XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
            Projekty uchwał
         XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
            Projekty uchwał
         XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
            Projekty uchwał
         XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXXI sesja Rady Miasta Opola - 29.10.2020 r.
         XXXII sesja Rady Miasta Opola - 26.11.2020 r.
         XXXIII sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2020 r.
         XXXIV sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2020 r.
         XXXV sesja Rady Miasta Opola - 28.01.2021 r.
         XXXVI sesja Rady Miasta Opola - 9.02.2021 r.
         XXXVII sesja Rady Miasta Opola - 25.02.2021 r.
         XXXVIII sesja Rady Miasta Opola - 25.03.2021 r.
         XXXIX sesja Rady Miasta Opola - 29.04.2021 r.
         XL sesja Rady Miasta Opola - 27.05.2021 r.
         XLI sesja Rady Miasta Opola - 24.06.2021 r.
         XLII sesja Rady Miasta Opola - 01.07.2021 r.
         XLIII sesja Rady Miasta Opola - 26.08.2021 r.
         XLIV sesja Rady Miasta Opola - 30.09.2021 r.
         XLV sesja Rady Miasta Opola - 28.10.2021 r.
         XLVI (uroczysta) sesja Rady Miasta Opola - 11.11.2021 r.
         XLVII sesja Rady Miasta Opola - 25.11.2021 r.
         XLVIII sesja Rady Miasta Opola - 16.12.2021 r.
         XLIX sesja Rady Miasta Opola - 29.12.2021 r.
         L sesja Rady Miasta Opola - 27.01.2022 r.
      Protokoły Rady Miasta Opola
      Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
            Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
            Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dróg rowerowych na Chabrach
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
         Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
         Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
         Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
         Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
         Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
         Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
         Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
         Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
         Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
         Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
         Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
         Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
         Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie promocji zdrowia dzieci
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia
         Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej
         Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kostki po remoncie ul. Krakowskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ilości pieców węglowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie dofinansowania do wymiany pieców
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie remontu ulic: Akacjowej i Leszczynowej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie bibliotek szkolnych
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Krakowksiej i ul. Kościuszki
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie straży miejskiej - kontrole pieców
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Katowickiej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie ul. Rodła
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bytnara Rudego
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wymiany ozdób bożonarodzeniowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz Wygonowej
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzenia
         Zapytanie radnego Piotra MIelca w sprawie montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz odbiorników na niedopałki papierosa
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wysokiego zapylenia z Cementowni
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Targowiska Centrum
         Interpelacja radnego Waldemara Matuszka w sprawie przywrócenia linii autobusowej do przystanku Oświęcimska- Żelazna
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularza na stronie miasta
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych
         Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień"
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogrodu społecznego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie CWK - PNT
         Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych
         Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw
         Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu"
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni"
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu
         Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej
         Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP
         Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Gospodarczej z Chmielowicką
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań
         Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy
         Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18
         Interpelacja radnych: Barbary Kamińskiej i Tomasza Kaliszana w sprawie podjęcia uchwały dot. utworzenia zintegrowanego zespołu domowych usług naprawczych o nazwie: "Fachowiec dla seniora"
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pandemii
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nowej przeprawy przez Odrę
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oleskiej
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sytuacji epidemicznej w Urzędzie Miasta
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawei powstania Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Nauki i Technologii
         interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pandemii koronawirusa - pakiet dla przedsiębiorców
         interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie remontu chodnika łączącego Dom Złote Jesieni (Hubala 4) z pawilonem handlowym (Hubala 10)
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie instalacji oświetlenia na drodze łączącej pływalnię Wodna Nuta z ulicą Prószkowską
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie niepełnosprawnych
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie remontow drog w Opolu
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie programu in vitro
         Interpelcja radnej Elzbiety Bien w sprawie mechanizmu zamykajacego drzwi wejsciowe na wybieg dla psow w parku 800-lecia
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontu chodnika ul. Karpacka/Beskidzka
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie budowy chodnika ul. Szymona Koszyka
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie skargi mieszkanki na uchwałę XXX/604/20 Rady Miasta z dnia 24 września 2020r.
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie uporządkowania parku przy ul. Rydla w Grudzicach
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew do wycinki
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia ulic w Grudzicach
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie mapy z wyznaczonymi trasami i ścieżkami rowerowymi
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc przetrzymywania pojemników na odpady komunalne
         Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie kosztorysów inwestycyjnych wynikających z dokumentacji technicznej budowy dróg oraz planowane terminy realizacji zadań i regulowania kwestii własnośi dróg
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie obszaru rewitalizacji
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ogrzewania ZOO Opole
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie szpitala tymczasowego w Opolu
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wydatków na promocję w internecie
         Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie odbioru śmieci z terenu Wspólnoty ul. 1-go Maja
         Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie problemu komunikacyjnego
         Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie śluz rowerowych
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie rocznicy III Powstania Śląskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oszczędności poczynionych w jednostkach i spółkach miejskich w 2020 r.
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odśnieżania miasta Opola
         Zapytanie radnego Michała Nowaka w sprawie warunków panujących na opolskich drogach w związku z opadami śniegu
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pomocy dla NGO
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ciepła dla NGO
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Opola Zachodniego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zniżek dla ozdrowieńców
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie danych chronionych
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie cmentarza przy ul. Wrocławskiej
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie lustra komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Wyszomirskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie sytuacji w Straży Miejskiej w Opolu
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie naprawy nawierzchni
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie nieruchomości
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opłaty
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych w opolskich przedszkolach
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wykupu mieszkań komunalnych
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie studni wodomierzowej przy Ozimskiej 180
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na ul. Powstańców Śląskich
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wyciętych drzew na ul. Powstańców Sląskich
         Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie zanieczyszczenia powietrza ul. św. Wojciecha
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oferty opolskich jednostek kultury dla dzieci i młodzieży
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie jakości powietrza w szkołach
         Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie naprawy nawierzchni i studzienki kanalizacyjnej na wysokości ul Oleskiej 180
         Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie nowej ustawy "Lokal za grunt" - czy miasto rozważa przystąpienie do projektu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kar dla podmiotów odśnieżających Miasto Opole
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie punktu szczepień Covid-19 w Opolu
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie zalegających śmieci
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety na Małym Rynku
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie świątecznej pomocy seniorom Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie muralu z okazji rocznicy powstań sląskich
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie zapadnięcia peronu na stacji Opole Wschodnie
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie modernizacji DK 46 Niemodlin-Dąbrowa
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie magazynowania odpadów medycznych w obrębie budynków USK
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie paczkomatów - kontrola ilości, miejsc, warunków ich sytuowania
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie opinii wydawanych przez wydział Architektury
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oceny parterów kamienic w Śródmieściu przez Plastyka Miejskiego oraz architekta miejskiego
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie nazewnictwa nowopowstałych ulic
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nadzoru nad sposobem prowadzenia prac uciążliwych
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie koncepcji zagospodarowania ulicy Gutenberga i Ślicznej
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie nasadzenia rabat kwiatowych
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie gospodarki odpadami
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie budowy drogi
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu lustra drogowego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie podnajmu w obiektach sportowych
         Zapytanie radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie stanowiska dot. stanu drogi
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie budowy centrum przesiadkowego Opole Wschodnie - nadzór
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wymiany nieruchomości
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dróg rowerowych na Chabrach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu chodników
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oficera rowerowego i oficera pieszego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu na Chabrach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejazdów rowerowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni miejskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie fontanny
         Interpelacja radnej Anny Łegowik w sprawie strategii rozbudowy ścieżek rowerowych
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie utworzenia Urzędu Pocztowego w Opolu Chmielowicach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie urządzenia filtracyjnego w komunikacji miejskiej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu na Wyspie Bolko
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Wodociągowej
         Zapytanie radnej Anny Łęgowik w sprawie harmonogramu imprez na 2021 r.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie retencji
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieków
         Interpelacja radnego Przemysłąwa Pospieszyńskiego w sprawie przejścia dla pieszych ul. Tysiąclecia
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie poprawy ul. Wiejskiej przy PSP nr 25
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie żywopłotu na Chabrach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ścieżki rowerowej na Chabrach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie problemów z parkowaniem
         Zapytanie radnego Jacka Kasprzyka w sprawie drzew przy budynku Zwycięstwa 15-29
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykoszenia trawy
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wykonania nawierzchni drogi
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach - ul. Brynicka
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dziur w jezdniach
         Zapytabie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czystości ulic miasta
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie busów ograniczających widoczność
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy ulic
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekspertyz ornitologicznych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania przejść i przejazdów
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opłat cmentarnych
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsc w przedszkolach w Opolu
         Zapytanie radnej Anny Łegowik w sprawie strefy płatnego parkowania w centrum miasta Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bilansu finansowego opolskich spółek
         Intepelacja radnego Sławomira Batko w sprawie budowy chodnika od ul. Wygonowej do ul. Zapłocie
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie planu zagospodarowania - Żerkowice
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie przyłączenia kopciuchów
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu na Chabrach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "dzikiego parkingu" w pobliżu ul. Konsularnej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie studzienek
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia komunikacyjnego i hałasu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia trawników
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu retencyjnego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Kamionki Bolko
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania poziomego
         Interpelacja radnej Elzbiety Kurek w sprawie przebudowy wiaduktu na ul. Powstańców Śl.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie konsultacji z mieszkańcami
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zalewania posesji na ul. Wiejskiej
         Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie programu wsparcia starszych, wymagających opieki/rehabilitacji mieszkańców
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie konsultacji ws. budowy obwodnicy Zawady
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszynskiego w sprawie zasad funkcjonowania centrów przesiadkowych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Domańskiego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum przesiadkowego Opole Zachodnie
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie krzaków
         Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie naprawy nawierzchni drogi na ul. Mickiewicza
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie asfaltu ul. św. Anny
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Centralnej w Chmielowicach
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie oświetlenia - ul. Dolnoślaska
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie usunięcia pojazdów
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwieząt w Opolu
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie siedziby związku diabetyków
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie nowego Stadionu Odry Opole
         Interpelacja radnej Anny Tabisz w sprawie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przy remontowanych ulicach
         Inbterpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia w Opolu punktu informacyjnego dla cudzoziemców
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stanu powietrza w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie wymiany kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia do kratki ściekowej
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia mylnych tabliczek
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie utrudnień dla przechodniów na fragmencie remontowanej ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie widoczności na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Armii Krajowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie mostu obok kościoła Franciszkanów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu Placu Mickiewicza
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stacji pomiaru zanieczyszczeń
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie oznakowania nawierzchni jezdni żółtymi znakami drogowymi
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie regulacji sygnalizacji świetlnej ul. 1 Maja/Katowicka
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie planowanej rozbudowy PSP nr 10
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawe zmiany nawierzchni drogi
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oznakowania parkomatów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejsc parkingowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejść dla pieszych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie Cmentarza Komunalnego Opole - Półwieś
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania w dzielnicy Kwiatów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie liczby zaszczepionych w oświacie
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu św. Sebastiana
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Programu Mieszkanie dla Specjalisty
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Witosa
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie wypadku autobusu MZK w Opolu
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia cmentarza na Półwsi
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie karmnika na osiedlu Chabry
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie stadionu
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu boiska przy PSP nr 28
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie opadłych liści
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa uczniów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych, betonowych donic
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Migdałowej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie Szopki bożonarodzeniowej na Rynku w Opolu
         Zapytanie radnego Dariusza Chwista w sprawie zieleni na Wyspie Bolko
         Interpelacja radnego Dariusza Chwista w sprawie poszerzenia terenu opolskiego ZOO
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie placu zabaw na podwórku między ul. Drzymały i Telesfora
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie informatora wydawanego przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu
      Raporty o stanie gminy
         Raport o stanie Miasta Opola za 2018 r.
         Raport o stanie Miasta Opola za 2019 r.
         Raport o stanie Miasta Opola za 2020 rok
      Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
         Inicjatywa Obywatelska w sprawie "PLANU MIEJSCOWEGO DZIELNICY ŻERKOWICE"

WYBORY
   Wybory do Rad Dzielnic
      2015
         Zarządzenia, obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola
            ZARZĄDZENIE WYBORÓW
            OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA- TERMINARZ WYBORÓW
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
            Formularze
            Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
            OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
         FORMULARZE
         obwodowe komisje wyborcze
         OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
         OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O OBWODACH GŁOSOWANIA
         INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
         WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 2015 - PROTOKÓŁ
      2016
         Uzupełniające - RD Zakrzów
      2017
         Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś
      2019
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2019 r.
         Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu
         INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA o liczbie mandatów przypadających na jednostki urbanistyczne oraz o granicach okręgów głosowania w wyborach do rad dzielnic z dnia 16 września 2019 r.
         Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r.
         Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola
         PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RAD DZIELNIC
         Ponowne ustalenie wyników wyboru do Rady Dzielnicy: Dzielnicy II
         Terminy pierwszych posiedzeń Rad Dzielnic Miasta Opola
         Frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Opola
         Ponowne ustalenie wyników wyboru do Rady Dzielnicy: Dzielnicy XIII
      2021

INNE
   Narodowy Spis Powszechny 2021r.
      Rekrutacja na Rachmistrzów
      Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów
      Rekrutacja na Rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym - uzupełniająca
      Dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów
      NOWA dodatkowa rekrutacja na Rachmistrzów
   Analizy
      Oceny jednostek miejskich
         Oceny jednostek miejskich za 2012r.
         Oceny jednostek miejskich za 2013r.
         Oceny jednostek miejskich za 2014r.
         Oceny jednostek miejskich za 2015r.
         Oceny jednostek miejskich za 2016r.
         Oceny jednostek miejskich za 2017r.
         Oceny jednostek miejskich za 2018r.
         Oceny jednostek miejskich za 2019 r.
         Oceny jednostek miejskich za 2020r.
   Zmiana granic Miasta Opola
      Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola
      Opinie prawne
         Opinia prawna Prof. B.Banaszak
         Opinia prawna Prof. H. Izdebski
         Opinia prawna dr hab. Michał Bernaczyk
         Opinia prawna Prof. H. Izdebski
      Inne opracowania
         Badanie potrzeb mieszkańców gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Turawa w kontekście procesu zmiany granic administracyjnych miasta Opola
      Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko
   Planowanie Przestrzenne
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
   Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
      2018 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Mista
         Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
         Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe
         Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
      2019 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Miasta
         Jednostki organizacyjne
         Powiatowy Urząd Pracy
         Jednostki Oświatowe
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe
         Zarząd Gminnej Osoby Prawnej
      2020 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Miasta
         Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
            Powiatowy Urząd Pracy
            Miejskie Centrum Świadczeń
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
            Pozostałe Jednostki
         Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Szkoły Średnie i Placówki Oświatowe
         Zarząd Gminnej Osoby Prawnej
   Rejestry, wykazy i wnioski
      Ewidencja kąpielisk
   System informacji o środowisku
      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Programy ochrony środowiska i raporty
         Mapa akustyczna
         Decyzje (pozwolenia zintegrowane)
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w mieście Opolu
         Wyniki konsultacji
            Wyniki konsultacji w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
            Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Op
         Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
         DECYZJE ŚRODOWISKOWE
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Wschodniej
            informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Budowa zbiorników do magazynowania ciekłego azotu na terenie działki nr 659/2, obręb Wróblin”, zlokalizowanego na działce nr 659/2,
            Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania.
            obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” w Opolu, zlokalizow
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3.
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu.
            Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji środowiskowej, wystąpienie do organów_Posadowienie zbiornika na azot na działce 271, 267/10, k.m. 56, obręb Opole.
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Budowa układu magazynowania sorbentu wapiennego i odpadu poreakcyjnego będącego
            Zawiadomienie stron o wszczęciu + opinie (RDOŚ,WP, PPIS), wydanie decyzji środowiskowej_Farma fotowoltaiczna Krzanowice 12 MW).
            Zawiadomienie STRON o wszczęciu + (RDOŚ, WP, PPIS);dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach_Rozbudowa budynku biurowego o halę produkcyjno - magazynową z częścią socjalną.
            obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr
            obwieszczenie o wydaniej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie do eksploatacji studni dla potrzeb nawodnień rolniczych w Opolu-Wójtowej Wsi”, zlokalizowanej w Opolu na działce nr
            zawiadomienie dla stron o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi
            Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do okleinowania”, realizowanego w Opolu przy ul. Gosławickiej 3 (dz. nr 106/6
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Montaż w istniejącej hali na terenie zakładu Aluprof S.A. w Opolu instalacji do
            Zawiadomienie STRON postępowania_uzysk opinie+postanow potrzeba ooś; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Kompleks 12 farm fotowolt KRZANOWICE do 12 MW
            Zawiadomienie STRON_info o opiniach, zakończenie postepowania_ifm ecolink_rozb. budynku o halę prod. magazynową
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego przy Wojewódzk
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”
            Zawiadomienie STRON postępowania_umorzenie jako bezprzedmiotowe postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opol
            Zawiadomienie STRON postępow_ODWOŁANIA od decyzji środowiskowej_Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu.
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika na wodny roztwór mocznika wraz z tacą ociekową (w ramach instala
            Zawiadomienie_WYDANA DECYZJA ŚRODOWISKOWA-podanie do publicznej wiadomości__Budowa hali galwanizacji_Czora Sp. z o.o. sp.k. ul. Energetyków 3
            Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: .: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socj
            Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Rozbudowa budynku biurowego o halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/51, 5/52, 5/5
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Rozbudowa budynku biurowego o halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biu
            Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Posadowienie zbiornika na azot na działce 271 i 267/10, k. m. 56, obręb Opole”,
            Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejsk
            zawiadomienie stron_wszczęcie postęp. ws. wydania dś, wystąpienie do organów_Przebudowa sieci magistralnej wysokich parametrów w rejonie ul. Sosnkowskiego/Wiejska
            podanie do publicznej wiadomości informacji o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rze
            Zawiadomienie STRON postępow_wszczęcie +opinie RDOŚ,PPIS,WP+termin; postępow o wydanie DŚ dla przeds pn Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu
            Zawiadomienie_STRON_wszczęcie post. o wydanie decyzji ooś dla instslacji do przetwarzania odp. tworzyw sztucznych
            obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socja
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_"Przebudowa sieci magistralnej wysokich parametrów w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego/Wiejska
            Zawiadomienie STRON postęp. o wszczęciu + opinie (RDOŚ,WP, PPIS), wydanie decyzji środowiskowej_Modyfikacja procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Przetwarzanie odpadów na działce nr 90 obreb 0058 Groszowice", realizowanego w Opolu przy ul.Przeskok 1
            Zawiadomienie STRON postępow_info o opiniach i ZAKOŃCZENIE postępowania o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu
            Zawiadomienie STRON postępow. WYDANA DECYZJA_„Przebudowa sieci magistralnej wysokich parametrów w rejonie ul. Sosnkowskiego/Wiejska 2xDN400"
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej dś dla przedsięwz pn.:„Przebudowa sieci magistralnej wysokich parametrów w Opolu w rejonie ul. Sosnkowskiego/Wiejska 2xDN400"
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_„Modyfikacje procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS Sp. z o.o. w Opolu"
            Zawiadomienie STRON postępow. o WYDANEJ DECYZJI pn.„Przetwarzanie odpadów na działce nr 90 obręb 0058 Groszowice przy ul. Przeskok 1 w Opolu”
            Zawiadomienie STRON postępowowania_o wydanej DECYZJI dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. ewid. nr 1303, 1317, 1318, 1319)
            Zawiadomienie STRON postępow_WSZCZĘCIE+termin; postępow o DŚ dla przeds pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowl (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów; Ferma Drobiu RINK
            zawiadomienie stron_wszczęcie postęp. ws. wydania dś, wystąpienie do organów_Budowa osiedla domów w zabud. jednorodzinnej wolnostojącej we Wrzoskach, Opole, ul. Wrocławska
            Zawiadomienie STRON o wszczęciu + (RDOŚ, WP, PPIS);dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach_"Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej, o mocy do 1 MW", Opole, ul. Zielo
            obwieszczenie o podjęciu postępowania oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy hali w rejonie ul. Batorego
            Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy rzeki Ryjec
            Zawiadomienie STRON o wszczęciu + (RDOŚ, WP, PPIS);dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r._Budowa hali prod.-magazyn. wraz z częścią socjalno-b
            Zawiadomienie STRON postępowania_o ZMIANIE (w trybie autokontroli) wydanej DECYZJI dla przeds. pn. Zabudowa farmy fotowolt o mocy ok. 1 MW, na terenie zakładu ECO w Opolu
            Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie (w trybie autokontroli) wydanej decyzji dla przedsięwzięcia: farma fotowolt o mocy ok. 1 MW, teren Zakładu ECO Opolu, ul.Harcerska 15 Opole (dz. e
            Podanie do publ wiad. info o wydanej DŚ_„Zabudowa kabiny lakierniczo-suszarniczej wraz z pracami towarzyszącymi w hali nr 5 Zakładu Produkcyjnego nr 4 w Opolu”;inwestor FAMET Spółka Akcyjna, Kędzierzy
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach_Budowa osiedla domów w zabud. jednorodzinnej wolnostojącej we Wrzoskach, Opole, ul. Wrocławska
            Zawiadomienie STRON postępow.ZAKOŃCZENIE+INFO o opiniach: „Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej, o mocy do 1 MW”, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Zielonogórskiej, na działkach o n
            zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu do wnoszenia uwag do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowi
            Zawiadomienie STRON postępowania_do uzgodn RDOŚ, PPIS, WP, MWO _termin; postępow o DŚ dla przeds pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowl (odchowalnia) z opcją chowu brojle
            Zawiadomienie STRON postępow_WSZCZĘCIE, opinie RDOŚ, Wody Polskie+termin; postępow o DŚ dla przeds pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
         ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE / PRZETWARZANIE ODPADÓW
            zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla ANPLAST Anna Klimczyk
      Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2003
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2004
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2005
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2006
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2007
         Wykaz wniosków i decyzji za 2008r.
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2009
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2010
         Wykaz wniosków i decyzji za 2011r.
         Wykaz wnioksów i decyzji za 2012r.
         Wykaz wniosków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2012
         Wykaz wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2013
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2014 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2015 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2016 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2017 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2018 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2019 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2020 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2021 roku
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   Efektywność energetyczna
      Oświetlenie drogowe
   Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
      2011
         Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu
         Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Emisja spotu promującego NCPP w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ) na emisję (zakup czasu antenowego) 12 sekundowego spotu promującego Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na antenie ogólnopolski
         Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia w formie artykułu
         Wykonanie gadżetów promocyjnych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz Opola
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu "Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu"
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych oraz etykiet samoprzylepnych
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym (wydanie papierowe i elektroniczne)
         Zapytanie ofertowe na usługę emisji spotu informacyjno-promocyjnego na telebimach
      2012
         zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
         Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka - ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfina
         zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych Odra uRzeka
         Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o cenę na wykonane materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzd
         Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
         Odpowiedzi na zapytanie nt. wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
         złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu" w narzędzia robocze i ogrodowe.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
         Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
         Unieważnienie - zapytania ofertowego z dn. 08 maja 2012r.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
         Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie - tablice OSTO
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
         zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
         Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
         Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
      2013
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
         Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
         Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
         Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
      2014
         Zapytanie spot TV
         Informacja do zapytania Spot TV
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projekt
         Zapytanie o cenę emisja spotów
         Zapytanie spot TV II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn.: "Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej CKP - ZPO w Opolu- etap II"
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - zakup materiałów
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - wynajem
         Zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Zapytanie o cenę "Zostań gwiazdą festiwalu"
         Zapytanie o cenę Strefa Widza
         Drugie zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Drugie zapytanie o cenę Strefa Widza
         Zapytanie ofertowe na publikacje ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promujących projekt pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą woje
         wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej oraz wykonanie i dostawę naklejek (etykiet samoprzylepnych)
         Zapytanie na promocję akcji "Zostań Gwiazdą Festiwalu" na Facebooku
         Zapytanie na ochronę koncertu
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap I
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i etykiet samoprzylepnych " Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - etap II"
         Zapytanie druk plakatów i wejściówek
         Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Opolskie w Internecie- Obywatel bliski Administracji”
         Zapytanie ofertowe na dostawę 40 kwalifikowanych podpisów elektronicznych
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek.
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Koordynatora Projektu pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zapytanie ofertowe
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektu graficznego dotyczącego projektu OSTO
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Opolu
      2015
         Zapytanie ofertowych na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Występ artystyczny podczas "Hip-Hop Opole 2015"
         Występ artystyczny podczas "Rock Opole 2015"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Materiały promocyjne - koncertowe
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na druk materiałów promocyjnych
         Usługi medialne, związane z promocją wydarzeń w ramach projektu unijnego „Opolskie kwitnące muzycznie III”
         Zapytanie ofertowe na produkcję poduszek promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych
         Uzupełnienie zapytania ofertowego na produkcję materiałów promocyjnych z dnia 28.05.2015 r.
         Zapytanie ofertowe
         Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę gadżetów promujących Projekt.
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
      2016
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE-"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
         Zapytanie ofertowe - Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska
      2017
         Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn.: "Bezpieczny transport w Opolu"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna–zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opol. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi pub.–etap I
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu
   Gospodarka odpadami komunalnymi
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2014 rok
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2015 rok
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2016 rok
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2017 rok
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2018 rok.
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2019rok.
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2020rok.
   Zgromadzenia
      Jak zgłosić zgromadzenie
         Postępowanie zwykłe
         Postępowanie uproszczone
      Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
      Decyzja o zakazie zgromadzenia
      Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
         2022
         2021
         2020
         2019
         2018
         2017
         2016
         2015
   Ogłoszenia o wolnych etatach
      Urząd Miasta Opola
         AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2022 r.
            Wydział Podatków i Opłat Lokalowych
            Wydział Spraw Obywatelskich
            Centrum Dialogu Obywatelskiego
            Centrum Dialogu Obywatelskiego
            Wydział Zarządzania Kryzysowego
            Wydział Finansowo-Księgowy
            Wydział Oświaty
         ARCHIWUM NABORÓW
            REKRUTACJE 2021 R.
               OGŁOSZENIA 2021
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
                  Wydział Spraw Obywatelskich
                  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
                  Centrum Dialogu Obywatelskiego
                  Wydział Finansowania Oświaty
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
                  Wydział Promocji
                  Wydział Finansowania Oświaty
                  Wydział Zarządzania Kryzysowego
                  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
                  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
                  Wydział Prawny
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Oświaty
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
                  Wydział Promocji
                  Centrum Dialogu Obywatelskiego
                  Centrum Dialogu Obywatelskiego
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Biuro Urbanistyczne
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Zarządzania Kryzysowego
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Inwestycji Miejskich
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Informatyki
                  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
                  Wydział Geodezji i Kartografii
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Budżetu
                  Wydział Budżetu
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Wydział Informatyki
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Informatyki
                  Wydział Polityki Społecznej
                  Wydział Polityki Społecznej
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Biuro Obsługi Inwestorów
                  Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
                  Wydział Zarzadzania Kryzysowego
                  Centrum Dialogu Obywatelskiego
                  Centrum Dialogu Obywatelskiego
                  Wydział Spraw Obywatelskich
                  Wydział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2021 r.
                  Wydział Zarządzania Kryzysowego
            REKRUTACJE 2022 R.
               Ogłoszenia 2022
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Oświaty
      Miejskie Jednostki Organizacyjne
         AKTUALNE OGŁOSZENIA 2022r.
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
            Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Straż Miejska w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2022r.
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
            Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
            Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
            Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Straż Miejska w Opolu
            Zespół Placówek Oświatowych
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
            MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Żłobek nr 4 w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            DPS dla Kombatantów w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
            Zespół Placówek Oświatowych
            Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
         WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
            Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
            Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Zespół Placówek Oświatowych
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
            Zespół Placówek Oświatowych
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Młodzieżowy Dom Kultury
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
            Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Zespół Placówek Oświatowych
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Centrum Usług Wspólnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
            Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
   Programy
      Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu
      Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszyckiej, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu
   Biuro Rzeczy Znalezionych
      Ustawa z dnia 20 luty 2015 i nowelizacja z dnia 20 lipca 2018 o rzeczach znalezionych
     
      Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych
   Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na lata 2018-2021
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Opola na lata 2018-2021
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Opola na lata 2018-2021
      Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na lata 2018-2021
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na lata 2019-2022
      Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na okres 3 lat - obowiązująca od dnia 16.10.2020 r.
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na okres 3 lat - obowiązująca od dnia 28.10.2020 r.
corner   corner