logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2010 > grudzień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-12-07, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-314/10 - ustalenie lok. inwest. celu publicznego - budowa sieci gazu ś/c w rejonie ul.Olimpijskiej

» 2010-12-07, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-315/10- ustelnie lok. inwestycji celu publicz.-budowa sieci wodociągowej w ul.Koszyka

» 2010-12-07, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-312/10 ustalenie.lok. inwest. celu publicznego- budowa sieci gazowej w rejonie Al.Przyjażni

» 2010-12-09, Obwieszczenie o decyzji -pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynków na Centrum Wystawiennczo-Usługowo-Handlowym "Zakrzów" przy ul.Kępskiej 8

» 2010-12-09, obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w Opolu-Groszowicach przy ul. Popiełuszk

» 2010-12-09, Obwieszczenie o decyzji-pozwoleniu na budowę ul.Dalekiej wraz z kanalizacją deszczową

» 2010-12-13, Obwieszczenie o decyzji nr 5/D/10- rozbudowa ul.Cybisa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową

» 2010-12-13, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2010-12-17, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-313/10 - ustal. lokaliz.inwest.celu publicznego dla budowy sieci gazu ś/c ul.Olimpijska

» 2010-12-27, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

» 2010-12-29, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-344/10 - ustalenie lokaliz.inwest. celu publicz.- budowa sieci gazu ś/c w ul. Jagiellonów

corner   corner