logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2010 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-03-08, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.AB.7331-54/10 - ustal.lok. inwest.c.p.-przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podst. nr 14(ul.Koszyka 21) na potrzeby przedszkola oraz budowa dźwigu osobowego

» 2010-03-08, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie sieci dróg gminnych w rejonie ul. Wroclawskiej - Kokota w Opolu

» 2010-03-12, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.MP.7331-53/10 - lokalizacja inwest. celu publ. - odbudowa drewnianego spichlerza na terenie rekonstruowanej zagrody w Muzeum Wsi Opolskiej

» 2010-03-17, Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - zainstalowanie i uruchomienie kabiny lakierniczej przy ul. Oleskiej 125 w Opolu.

» 2010-03-18, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

» 2010-03-19, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

» 2010-03-29, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.AB.7331-54/10- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w celu adaptacji na potrz

» 2010-03-29, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wyd. decyzji środowiskowej na budowę węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z drogą wojewódzką nr 454(ul. Budowlanych-Sobieskiego)

» 2010-03-30, Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na Budowę Opolskiego Toru Kartingowego przy ul. Wschodniej

corner   corner