logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
A A A


Obwieszczenia: 2010 > kwiecień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-04-07, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji gazowej redukcyjnej I stopnia o przepustowości Q= 3.200 Nm3/h w Opolu Bierkowicach"

» 2010-04-14, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2010-04-19, upubliczn- wydanie DECYZJI o środowisjkowych uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji paliw przy ul. Sosnkowskiego w Opolu

» 2010-04-19, upubliczn- informacja o ROZPRAWIE admin. dot. przedsięwz. planowanego przez CEMENTOWNIĘ "ODRA" S.A. w Opolu polegającego na wykorzystywanie paliw alternatywnych w produkcji klinkieru

» 2010-04-20, Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz budowie stolarni w Opolu przy ul. Kwoczka

» 2010-04-24, upubliczn- przystąpienie do OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przedsięwiecia polegającego na budowie salonu samochodowego wraz z serwisem mechanicznym ul.Pużaka w Opolu

» 2010-04-28, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z drogą wojewódzką nr 454 ul. Sobieskiego-Budowlanych w Opolu

» 2010-04-30, Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację rozbudowy fermy drobiu w Opolu-dz. Wótowa Wieś

corner   corner